Wykład dr. Pawła Kocańdy o pierwszych wzmiankach i źródłach archeologicznych Rzeszowa
W jubileuszowym roku lokacji Rzeszowa, mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w niezwykle interesującym wykładzie dr. Pawła Kocańdy. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego przyciągnęło liczne grono słuchaczy, którzy zgłębiali tajemnice przeszłości miasta.
  1. Historia i kultura starego Rzeszowa.
  2. Najważniejsze odkrycia archeologiczne.
  3. Metody datowania znalezisk.
  4. Wpływ archeologii na współczesne rozumienie historii.

5 czerwca w Bibliotece przy ul. Sokoła 13 odbył się wykład dr. Pawła Kocańdy zatytułowany „Pierwsze wzmianki o Rzeszowie a źródła archeologiczne”. Spotkanie to było częścią obchodów 670-lecia lokacji miasta i zostało zorganizowane przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w ramach projektu „Historia i kultura starego Rzeszowa”.

Dr Paweł Kocańda, archeolog i pasjonat historii, rozpoczął swoje wystąpienie od definiowania archeologii jako „szukania w gruncie rzeczy”. Wykład skupił się na dwóch głównych hipotezach dotyczących przedlokacyjnego osadnictwa na terenie Staromieścia, których badania prowadzone były przez wiele lat.

Podczas prelekcji zaprezentowano najważniejsze źródła piśmiennicze i ikonograficzne, które zostały uzupełnione o wyniki badań archeologicznych. Dr Kocańda omówił m.in. znaczenie mapy Wiedemanna z 1762 r. oraz przedstawił metody datowania wykopalisk, takie jak badania radiowęglowe, dendrochronologiczne i analizy antropologiczne. Dzięki tym metodom udało się powiązać znaleziska z faktami historycznymi.

Jednym z fascynujących aspektów wykładu były opowieści o przedmiotach wykopanych podczas badań archeologicznych w Rzeszowie. Znalezione kafle, fragmenty uzbrojenia, ostrogi, fajki gliniane, monety, fragmenty naczyń ceramicznych i szkło świadczą o zamożności dawnych mieszkańców miasta. Szczególną uwagę zwrócił XVI-wieczny kafel z krzyżem, który wskazuje na genezę herbu Rzeszowa.

Uczestnicy spotkania wykazali duże zainteresowanie tematem, zadając wiele pytań dotyczących zarówno obecnych, jak i planowanych prac archeologicznych. Padły również pytania o losy znalezionych szczątków ludzkich oraz procedury ich pochówku.

Wykład zakończył się owacją na stojąco oraz licznymi rozmowami kuluarowymi. Organizatorzy wyrazili wdzięczność dr. Pawłowi Kocańdzie za dostarczenie bogatej dawki wiedzy i zapowiedzieli kolejne działania w ramach współpracy z Fundacją Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.


Źródło: Biblioteka Rzeszów