Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze Mielec 2024": 150 strażaków na manewrach w powiecie mieleckim" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;">
Blisko 150 strażaków z województwa podkarpackiego uczestniczyło w manewrach ratowniczo-gaśniczych "Mielec 2024", które odbyły się w dniach 12-13 czerwca na terenie powiatu mieleckiego. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności w gaszeniu wielkopowierzchniowych pożarów oraz zabezpieczaniu budynków przed podtopieniami.
  1. 150 strażaków uczestniczyło w manewrach.
  2. Zadania obejmowały gaszenie pożarów i zabezpieczanie budynków.
  3. Ćwiczenia zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP.
  4. Obecność lokalnych władz i służb współdziałających.

Manewry rozpoczęły się od ćwiczeń aplikacyjnych, które odbyły się w Komendzie Powiatowej PSP w Mielcu. Pierwszego dnia strażacy skupili się na organizacji sztabu akcji, co jest kluczowe w przypadku dużych operacji ratowniczych. Drugiego dnia działania przeniosły się do nadleśnictwa Tuszyma, gdzie przeprowadzono praktyczne ćwiczenia.

W ramach ćwiczeń strażacy musieli zmierzyć się z dwoma głównymi scenariuszami: gaszeniem wielkopowierzchniowego pożaru lasu oraz zabezpieczaniem budynków mieszkalnych i gospodarczych przed podtopieniami. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie i doskonalenie umiejętności oraz koordynacji działań ratowniczych w trudnych warunkach.

W manewrach uczestniczyły siły i środki z różnych powiatów, w tym mieleckiego, kolbuszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, jasielskiego, dębickiego, ropczycko-strzyżowskiego, przemyskiego, łańcuckiego, lubaczowskiego, leskiego, krośnieńskiego, leżajskiego oraz ustrzyckiego. Strażacy działali w ramach kompanii gaśniczej "Nafta" z wojewódzkiego odwodu operacyjnego oraz kompanii specjalnej Rzeszów 1 z centralnego odwodu operacyjnego.

Przebieg manewrów nadzorował brygadier Adam Wiśniewski, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, oraz funkcjonariusze z grupy operacyjnej komendy wojewódzkiej. Organizacją ćwiczeń zajmował się komendant powiatowy PSP w Mielcu brygadier Łukasz Kapinos, a kierownikiem manewrów był jego zastępca, brygadier Michał Tchórzewski.

W ćwiczeniach uczestniczyły także inne służby i podmioty współdziałające, takie jak Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz pracownicy Nadleśnictwa Tuszyma. Obecność tych jednostek pozwalała na kompleksowe przeprowadzenie manewrów i symulowanie realnych warunków akcji ratowniczej.

Na miejsce ćwiczeń przybyli również przedstawiciele lokalnych władz, w tym starosta powiatu mieleckiego Kazimierz Gacek, burmistrz Przecławia Maciej Jemioło, prezes zarządu powiatowego ZOSP RP Franciszek Augustyn, członek zarządu powiatu mieleckiego Zbigniew Działowski, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego Ryszard Krawiec, dyrektor podkarpackiej stacji pogotowia ratunkowego w Mielcu Grzegorz Gałuszka oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma Eryk Maziarski.

Ćwiczenia "Mielec 2024" były nie tylko okazją do sprawdzenia przygotowania podkarpackich strażaków, ale również do zacieśnienia współpracy pomiędzy różnymi służbami i jednostkami. Takie manewry są kluczowe, aby w razie rzeczywistego zagrożenia działania ratownicze przebiegały sprawnie i skutecznie.


Na podstawie: Straż Pożarna Rzeszów