W dniach 11 - 22 lutego 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie organizowane będą różnorodne zajęcia w ramach Ferii Zimowych.

W ofercie znajdują się:

Dla młodszych: tygodniowe turnusy - zajęcia zorganizowane dla dzieci z klas I - III szkół podstawowych mieszkających w Rzeszowie.
W ramach turnusów odbędą się zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne, ruchowe, rękodzielnicze i inne.
Miejsce w/w zajęć:
- MDK, ul. Osmeckiego 51, godz. 8 – 14,
- MDK "Nowy Świat", ul. Krakowska 20, godz. 9 – 15.
Istnieje możliwość zapisu dzieci tylko na 1 tydzień ferii, bez względu na miejsce ich realizacji.

Dla starszych: warsztaty tematyczne.

Zapisy na w/w zajęcia rozpoczną 23 stycznia 2019 r. (środa) w godz. 8 – 15 w MDK, ul. Osmeckiego 51 lub pod nr telefonu 17 748 38 91.

Szczegółowe informacje o zapisach i miejscu odbywania zajęć dostępne będą na plakatach, stronie www.mdk.rzeszow.pl oraz profilu MDK na facebooku.

Zapraszamy!