Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

W związku z brakiem zgłoszenia co najmniej 9 kandydatów do Rzeszowskiej Rady Seniorów, spotkanie wyborcze w Ratuszu Miejskim, Rynek 1 w dniu 12 czerwca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 nie odbędzie się.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rzeszowskiej Rady Seniorów i terminu zwołania spotkania wyborczego, spotkanie wyborcze przeprowadza się w przypadku zgłoszenia kandydatów do Rady w liczbie większej, niż różnica (8 osób) pomiędzy liczbą członków Rady, określoną w § 4 ust. 2 Statutu Rzeszowskiej Rady Seniorów, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LXXXI/1495/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października 2014 r. (15 osób), a liczbą kandydatów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-3 tego Statutu (7 osób).

Wobec zgłoszenia się wyłącznie 7 kandydatów, spotkanie wyborcze nie odbędzie się.