Wczorajsze działania pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości” miały charakter ogólnopolski. Podkarpaccy policjanci uczestniczący w akcji ujawnili blisko 890 przypadków przekroczeń prędkości.

Wczoraj na terenie całego kraju, policjanci prowadzili działania "Kaskadowy pomiar prędkości". Kontrole prowadzone były na tej samej drodze, w tym samym czasie, na różnych jej odcinkach. Brały w nich udział dwie, trzy lub więcej załóg policyjnych, ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi.

W ramach działań prowadzonych na drogach Podkarpacia, w 274 punktach pomiaru prędkości, policjanci skontrolowali 1503 pojazdów i ujawnili 882 przypadków przekroczeń prędkości.