Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Z dniem 25 maja 2020r.
zostają uruchomione wybrane zajęcia
w MDK Rzeszów
Szczegóły u nauczycieli prowadzących.

Prosimy o zapoznanie się ze wzorami oświadczeń
koniecznych do wypełnienia  w przypadku
deklaracji udziału w zajęciach stacjonarnych.

Deklaracje należy wydrukować, podpisać i dostarczyć nauczycielowi
przed rozpoczęciem pierwszych zajęć!