Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Komisja artystyczna oceniła 353 prace nadesłane na X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. „NASI SĄSIEDZI – PODWODNY ŚWIAT”, zorganizowany w ramach współpracy transgranicznej pomiędzy miastami Vranov nad Topl’ou i Rzeszowem.

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą po 3.05.2021r. Wystawa prac zostanie zaprezentowana
w formie online po 3.05.2021 r. na naszym profilu na Facebooku oraz na stronie internetowej www.mdk.rzeszow.pl. Na żywo będzie można oglądać prace w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego 51, po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią.

Serdecznie gratulujemy!


Dom kultúry mládeže v Rzeszowe Vám v prílohe zasiela protokol zo zasadania komisie hodnotiacej výtvarne diela prihlásene do IX. Medzinárodnej výtvarnej súťaže „NAŠI SUSEDIA – Svet pod vodou“ , ktorú sme zorganizovaliv rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszow.

Ocenenia a diplomy budú zaslané poštou po 3. máji 2021. Výstava výtvarných prác bude prezentovaná
v on-line priestore po 3. máji 2021 na našom facebookovom profile a na webovej stránke www.mdk.rzeszow.pl. Originály výtvarných diel budú vystavené v budove Domu kultúry mládeže
v Rzeszówe na ul. Osmeckiego 51, hneď po odznení pandémie a ukončení pandemických obmedzení.

Ďakujem za účasti v súťaži.

Protokół konkursu tutaj


MDK Rzeszów: Rozstrzygnięcie X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Nasi sąsiedzi- Podwodny świat” 2021