psy z włosami

Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

W tym roku po raz kolejny Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie wziął udział w akcji w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Hasło przewodnie tegorocznej akcji brzmiało: „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. Taki sam tytuł miał konkurs fotograficzny zorganizowany w naszym MDK.

Do konkursu w formie online wpłynęło 12 prac od uczniów z rzeszowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jury w składzie:

Kamil Jarosz – fotograf – przewodniczący komisji
Anna Kiełb – nauczyciel MDK Rzeszów, grafik

przyznało nagrody i wyróżnienia.

Szczegóły znajdują się w protokole konkursu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!


MDK Rzeszów:  					Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!