Rzeszów: Policja weryfikuje przewozy osób przez aplikacje - rezultaty akcji
W piątkowy wieczór ulicami Rzeszowa przemierzały patrole policyjne wraz z funkcjonariuszami innych służb. Ich głównym celem była kontrola pojazdów realizujących przewóz osób „na aplikację”. Akcja ta miała na celu nie tylko sprawdzenie legalności świadczenia usług, ale również bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i samych kierowców.
  1. Przez osiem godzin trwania akcji, od godziny 16:00 do 24:00, skupiono się na egzekwowaniu przepisów istotnych dla bezpieczeństwa drogowego.
  2. Zestawienie sił w akcji obejmowało policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Kryminalnego KWP w Rzeszowie, a także funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej.
  3. Podczas kontroli wzięto pod lupę dokumenty, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców.
  4. Na przestrzeni wieczoru skontrolowano łącznie 32 pojazdy, a ujawniono 10 wykroczeń.
  5. Mandaty karne zostały nałożone za różnorodne przewinienia, od jazdy po wyłączeniu z ruchu, po brak wymaganego wyposażenia i niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa.
  6. W sześciu przypadkach stwierdzono naruszenia ustawy o transporcie drogowym, inicjując tym samym postępowania administracyjne.
  7. Jeden z kierujących będzie miał również do czynienia z odpowiedzialnością karną za prowadzenie pojazdu mimo cofniętych uprawnień do kierowania.

Akcja ta stanowi element szerszej strategii mającej na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Inicjatywy takie, jak kontrola przewozu osób „na aplikację”, mają za zadanie nie tylko eliminować z ruchu drogowego pojazdy niespełniające wymogów technicznych, ale także promować kulturę przestrzegania przepisów ruchu drogowego. To ważny krok w kierunku zapewnienia większego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, zarówno kierowcom, jak i pasażerom. W czasach, gdy coraz więcej usług przenosi się do przestrzeni cyfrowej, niezmiennie istotne pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i legalności takich przedsięwzięć. Akcja w Rzeszowie pokazuje, że służby są czujne i gotowe do interwencji, a bezpieczeństwo na drogach pozostaje priorytetem.


Na podstawie: Policja Rzeszów