UM Rzeszów informuje: Kwalifikacja wojskowa w Rzeszowie startuje 26 lutego 2024
Wiosenne powołanie do munduru - mieszkańcy Rzeszowa przygotujcie się na kwalifikację wojskową. W dniach od 26 lutego do 25 kwietnia 2024 r. mieszkańcy Rzeszowa będą mieli obowiązek stawić się przed komisją. Czy jesteś gotowy do spełnienia swojego obowiązku wobec Ojczyzny?
  1. Zakres kwalifikacji wojskowej obejmuje m.in. ocenę stanu zdrowia i ewidencję wojskową.
  2. Prezydent Miasta Rzeszowa nadzoruje przeprowadzenie kwalifikacji na terenie miasta.
  3. Trwać będzie od 26 lutego do 25 kwietnia 2024 r., z osobnymi dniami dla kobiet (22-25 kwietnia).
  4. Kwalifikacji podlegają osoby zameldowane w Rzeszowie, urodzone w latach 1997-2008, w zależności od statusu zdrowotnego i wykształcenia.
  5. Obowiązkowe dokumenty to m.in. dowód osobisty, dokumenty edukacyjne i medyczne.
  6. Wynik kwalifikacji może wpłynąć na przyszły stosunek do służby wojskowej - od zdolności do służby po całkowitą niezdolność.
  7. Informacje o rekrutacji do szkolnictwa wojskowego udziela Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie.
  8. Niestawienie się na kwalifikację może skutkować sankcjami prawnymi.

Kiedy wiosna nadchodzi pełnymi krokami, a dni stają się coraz dłuższe, dla wielu młodych mieszkańców Rzeszowa nadejdzie czas, aby stawić czoła jednemu z obowiązków obywatelskich – kwalifikacji wojskowej. W okresie od 26 lutego do 25 kwietnia 2024 roku, na terenie miasta Rzeszów rozpocznie się proces, który dla niektórych jest pierwszym krokiem w stronę munduru, a dla innych - potwierdzeniem ich zdolności do pełnienia służby wojskowej.

O odpowiedzialności za organizację tego przedsięwzięcia na terenie miasta odpowiada wyłącznie Prezydent Miasta Rzeszowa, działając na podstawie przepisów ustawy o obronie Ojczyzny. Powołana została Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1, która oceni stan zdrowia kandydatów do służby. Podczas kwalifikacji, którą można uznać za swoistego rodzaju obowiązek patriotyczny, szczególne dni (22-25 kwietnia) zostały wyznaczone dla kobiet, podkreślając tym samym ich rosnącą rolę w strukturach obronnych kraju.

Wymagane dokumenty, które należy przedstawić, obejmują m.in. dowód osobisty, zaświadczenia o wykształceniu oraz dokumentację medyczną. Jest to kluczowe dla dokładnej oceny zdolności do służby wojskowej - kategoria zdrowia, która zostanie przydzielona, może okazać się decydująca dla dalszej ścieżki zawodowej w siłach zbrojnych.

Warto również podkreślić, że niestawiennictwo na kwalifikację lub unikanie obowiązku obrony jest sankcjonowane prawnie. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, takie działanie może skutkować karą ograniczenia wolności albo grzywny. To przypomnienie o powadze obowiązków wobec własnego kraju.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, w tym rekrutacją do szkolnictwa wojskowego, mogą zwrócić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie. Warto zaznaczyć, że służba wojskowa, choć wymagająca, może otworzyć przed młodymi ludźmi drzwi do wyjątkowych doświadczeń i kariery w obronie ojczyzny.


Na podst. UM Rzeszów