Uniwersytet Rzeszowski zaprasza na jubileuszowe 15. Targi Pracy
W dniu 20 marca br. odbyły się Uniwersyteckie Targi Pracy, które zgromadziły nie tylko studentów i absolwentów, ale także osoby myślące o założeniu własnego biznesu. To wydarzenie stało się platformą wymiany doświadczeń i wiedzy między przyszłymi przedsiębiorcami a instytucjami wspierającymi rozwój gospodarczy.
  1. Uniwersyteckie Targi Pracy odbyły się z inicjatywy lokalnego uniwersytetu.
  2. Wydarzenie skierowane było do szerokiego grona odbiorców, w tym studentów, absolwentów i osób zainteresowanych działalnością gospodarczą.
  3. Uczestnicy mogli poznać procedury zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.
  4. Podczas targów przedstawiono obowiązki przyszłych przedsiębiorców wobec instytucji takich jak ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy czy Urząd Statystyczny.

Wydarzenie to, organizowane przez lokalny uniwersytet, przyciągnęło uwagę wielu osób myślących o przyszłości zawodowej. Targi Pracy to nie tylko okazja do znalezienia pracy, ale także cenna platforma edukacyjna dla tych, którzy rozważają rozpoczęcie własnej działalności. To, że wydarzenie to odbywa się już po raz piętnasty, świadczy o jego wielkiej popularności i efektywności w pomaganiu młodym ludziom w rozwoju kariery.

Wśród prezentowanych tematów, dużą uwagę przykuły informacje na temat zakładania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Uczestnicy targów mieli możliwość uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedur rejestracyjnych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jak również dowiedzieć się więcej o swoich przyszłych obowiązkach wobec kluczowych instytucji państwowych.

Organizacja tego typu wydarzeń ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności akademickiej i gospodarczej. Nie tylko wspiera ona rozwój kariery młodych ludzi, ale również stymuluje lokalną przedsiębiorczość, przybliżając przyszłym przedsiębiorcom zasady i wymogi prowadzenia biznesu. Targi te stanowią most łączący teoretyczną wiedzę z praktycznym zastosowaniem, co jest nieocenione w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie pracy.


Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa