Powiat Rzeszowski: Uczniowie z Sokołowa Młp. na edukacyjnej przygodzie w Alicante
Grupa młodzieży z naszej małej ojczyzny odbyła niezwykłą podróż edukacyjną do słonecznej Hiszpanii, łącząc naukę z kulturą i sportem. Wyjazd do Alicante w ramach programu Erasmus+ stał się okazją do międzynarodowej wymiany i zdobywania nowych umiejętności.
  1. 32 uczniów i 8 opiekunów z Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. uczestniczyło w mobilności grupowej.
  2. Zajęcia edukacyjne odbywały się w hiszpańskim Liceum IES Leonardo da Vinci.
  3. Program zawierał lekcje językowe, nauki przyrodnicze, humanistyczne, sportowe oraz warsztaty.
  4. Nauczyciele realizowali obserwację pracy, rozwijając umiejętności językowe i poznając hiszpański system edukacji.

Podróż do Alicante dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. stała się nie tylko okazją do rozwijania kompetencji językowych i zawodowych, ale również do głębokiej integracji kulturowej. W ramach programu Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000134613, grupa składająca się z 32 uczniów, 4 opiekunów i 4 nauczycieli, miała okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w Liceum IES Leonardo da Vinci w Alicante. Wyjazd podzielono na dwie tury: pierwsza grupa odwiedziła Hiszpanię między 16 a 23 lutego, a druga między 24 lutego a 2 marca 2024 roku.

Program edukacyjny był szeroko zakrojony i obejmował zarówno lekcje językowe, jak i zajęcia z nauk przyrodniczych, humanistycznych oraz sportowych. Uczestnicy mieli okazję do praktycznego stosowania nabytej wiedzy w trakcie zajęć z rówieśnikami, co sprzyjało nie tylko naukowemu, ale i społecznemu rozwojowi. Warsztaty z przedmiotów przyrodniczych, lekcje języka hiszpańskiego i angielskiego, a także udział w rozgrywkach sportowych służyły budowaniu mostów międzykulturowych.

Nauczyciele, uczestniczący w wyjeździe w ramach obserwacji pracy, mieli możliwość poznania metod dydaktycznych stosowanych w szkole partnerskiej oraz zanurzenia się w kulturę Hiszpanii. Wizyty w Muzeum Bonfire, eksploracja jaskiń w Bocairent czy podziwianie stalaktytów i stalagmitów w jaskini Canelobre, to tylko niektóre z atrakcji, które pozwoliły uczestnikom programu na lepsze zrozumienie hiszpańskiej historii i tradycji.

Wzajemna wymiana doświadczeń z hiszpańskimi nauczycielami i uczniami nie tylko wzbogaciła młodzież w nową wiedzę, ale również pozwoliła na doskonalenie umiejętności językowych oraz rozwój postaw proeuropejskich. Certyfikaty uczestnictwa, które uczniowie odebrali na zakończenie programu, stały się symbolem ich zaangażowania i ciężkiej pracy, a także niezapomnianym przeżyciem, które zapewne na długo zapisze się w ich pamięci.


Powiat Rzeszowski