Rozpoczyna się przebudowa chodnika na ul. Załęskiej – bezpieczniej od Zakładu Karnego
Wkrótce mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym chodnikiem wzdłuż ul. Załęskiej, od Zakładu Karnego aż do ul. Spichlerzowej. Planowana modernizacja to nie tylko poprawa infrastruktury pieszej, ale i znaczące udogodnienia w komunikacji oraz bezpieczeństwie. Prace rozpoczną się niebawem, a ich zakończenie przewidywane jest na koniec października 2024 roku.
  1. Zakres prac obejmuje przebudowę ul. Załęskiej na długości około 730 metrów.
  2. Projekt przewiduje poszerzenie jezdni oraz budowę chodnika o szerokości 2,15 metra.
  3. W ramach inwestycji powstaną również dwie zatoki autobusowe z peronami.
  4. Planowana jest również modernizacja urządzeń odwadniających, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Nowa infrastruktura drogowa na ul. Załęskiej to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy od dawna oczekiwali na poprawę bezpieczeństwa i komfortu przemieszczania się w tym rejonie. Projekt, wart niemal 6 milionów złotych, zakłada nie tylko budowę chodnika, ale także kompleksową przebudowę jezdni oraz instalację nowoczesnych systemów odwadniających i oświetlenia.

Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. Ich doświadczenie i dotychczasowe realizacje dają gwarancję, że zaplanowane prace zostaną wykonane z należytą starannością, co z pewnością przyniesie mieszkańcom wiele korzyści.

Oprócz podstawowych prac budowlanych, uwagę skupiono również na szczegółach, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Przebudowane zostaną urządzenia infrastruktury technicznej, które obecnie kolidują z projektem, a także zostanie przeprowadzony remont istniejącego przejazdu kolejowego, co znacząco wpłynie na poprawę płynności ruchu w tym obszarze.

Projekt ten to nie tylko zwykła inwestycja infrastrukturalna, ale przemyślana odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej. Zakończenie prac planowane na koniec października 2024 roku, już teraz budzi zainteresowanie i optymizm wśród mieszkańców, którzy z niecierpliwością oczekują na jego realizację.


Według informacji z: MZD Rzeszów