Zastrzeż PESEL w mObywatelu i chroń swoje dane przed wyłudzeniami
W obliczu rosnącej liczby prób wyłudzeń kredytów na cudze dane, Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nową funkcję w aplikacji mObywatel 2.0 - Zastrzeż PESEL. Ta usługa umożliwia ochronę naszych danych osobowych i daje wgląd w historię operacji związanych z naszym numerem PESEL. Co więcej, od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe będą zobowiązane do weryfikacji statusu numeru PESEL przed udzieleniem kredytu.
  1. Wprowadzenie usługi Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel 2.0
  2. Możliwość zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL
  3. Wgląd w historię sprawdzeń numeru PESEL
  4. Obowiązek weryfikacji statusu PESEL przez instytucje finansowe od 1 czerwca 2024

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło przeciwdziałać rosnącej liczbie oszustw związanych z wyłudzaniem kredytów na cudze dane. W tym celu wprowadzono nową funkcję w aplikacji mObywatel 2.0, znaną jako Zastrzeż PESEL. Dzięki niej każdy użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie oraz sprawdzić historię operacji związanych z jego numerem.

Nowa funkcja Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel 2.0 pozwala na:

  • zastrzeżenie numeru PESEL,
  • cofnięcie zastrzeżenia (zarówno czasowo, jak i bezterminowo),
  • sprawdzenie, kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL,
  • przeglądanie historii zastrzeżeń PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL jest szczególnie przydatne w kontekście zabezpieczenia się przed niechcianymi zobowiązaniami, takimi jak kredyty lub zakupy na raty. Jednak nawet po zastrzeżeniu numeru PESEL możemy korzystać z podstawowych usług, takich jak wizyta u lekarza, realizacja recept, czy załatwienie spraw urzędowych.

Jeżeli zdecydujemy się na cofnięcie zastrzeżenia, np. w celu zaciągnięcia kredytu, możemy to zrobić w dowolnym momencie. Po cofnięciu zastrzeżenia, ponowne zabezpieczenie numeru PESEL jest możliwe po upływie 30 minut.

Od 1 czerwca 2024 roku banki oraz inne instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzania, czy numer PESEL jest zastrzeżony przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia numeru PESEL zostanie udzielony kredyt, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Dlatego warto skorzystać z usługi Zastrzeż PESEL, aby chronić swoje dane osobowe.

Historia numeru PESEL w aplikacji mObywatel 2.0 jest również niezwykle użyteczna. Umożliwia ona przeglądanie dat zastrzeżeń oraz informacji o tym, kto i dlaczego sprawdzał nasz numer PESEL. Dzięki temu możemy na bieżąco monitorować wszelkie operacje związane z naszymi danymi i szybko reagować na próby nieuprawnionego ich wykorzystania.

Usługa Zastrzeż PESEL to narzędzie, które pozwala na lepszą ochronę naszych danych osobowych i daje nam większą kontrolę nad tym, kto i w jakim celu je wykorzystuje. W obliczu rosnącej liczby oszustw, warto skorzystać z tej funkcji i zabezpieczyć swoje dane przed niechcianymi zobowiązaniami.


Wg inf z: Urząd Miasta w Rzeszowie