Feniks w Rzeszowie: miejsce integracji różnych kultur i organizacji
Międzynarodowe Centrum Integracji Feniks w naszym mieście stało się miejscem aktywności, które łączy ludzi z różnych środowisk, promuje wielokulturowość i wspiera lokalne organizacje. Od jego otwarcia w kwietniu, Feniks tętni życiem i oferuje szeroką gamę wydarzeń oraz inicjatyw.
  1. Feniks wspiera organizacje pozarządowe.
  2. Warsztaty i kursy dla różnych grup wiekowych.
  3. Wydarzenia integracyjne i kulturalne.
  4. Spotkania w ramach programu Erasmus+.

Międzynarodowe Centrum Integracji Feniks to miejsce, które od początku swojego istnienia przyciąga uwagę mieszkańców. Jak mówił prezydent miasta, Konrad Fijołek, podczas otwarcia centrum: Centrum z założenia ma być miejscem otwartym dla ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk, dla organizacji pozarządowych, które w szerokim zakresie pomagają, czy działają na rzecz mieszkańców. Ma być miejscem bez barier. I oczywiście ma służyć społeczności międzynarodowej.

Od samego początku Feniks organizuje różnorodne wydarzenia. Przykładem mogą być Targi Pracy dla kobiet, które zostały zorganizowane przez UNHCR i Centrum Języków Obcych Germanitas. Uczestniczki miały możliwość poznania technik budowania marki osobistej oraz wymagań pracodawców. To doskonała okazja dla pań poszukujących pracy, aby dowiedzieć się więcej o rynku pracy i dostępnych ofertach.

W Feniksie odbywają się również regularne warsztaty integracyjno-taneczne Polsko-Ukraińskiego Klubu Seniorów oraz kursy pierwszej pomocy organizowane przez PCK. Kursanci uczą się obsługi defibrylatorów AED, co jest niezwykle cenną umiejętnością w sytuacjach nagłych.

Ważnym aspektem działalności Feniksa jest także współpraca z młodzieżą. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, należący do grupy teatralnej Bizarium Kolektyw, przygotowują spektakl inspirowany życiem i twórczością Magdaleny Abakanowicz. Premiera sztuki pt. „Alteracje” odbędzie się 20 czerwca w Teatrze Maska.

Feniks nie zapomina również o wspieraniu lokalnych organizacji pozarządowych. Regularnie organizowane są spotkania pod nazwą „Kawa z NGO”. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się 4 czerwca o godzinie 9:00. To doskonała okazja dla NGO-sów, aby wymienić się pomysłami i nawiązać współpracę.

Również młodzi ludzie znajdą w Feniksie coś dla siebie. Fundacja PRO-FIL organizuje Mobilne Centrum Pomocy oraz Młodzieżową Akademię Przyszłości, które mają na celu rozwijanie kreatywności i wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju.

Feniks to również miejsce, gdzie odbywają się kursy języka polskiego, szkolenia z pierwszej pomocy psychologicznej oraz pomoc psychospołeczna organizowane przez UNHCR. Wkrótce odbędą się spotkania studentów w ramach programu Erasmus+ oraz spotkanie przedstawicieli firmy Safran z uczniami lokalnych szkół.

Centrum Feniks znajduje się przy ul. 3 Maja 13, na głównym deptaku miasta. Od czerwca działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00, a w weekendy na wcześniejsze zgłoszenie. Na bieżąco o planowanych wydarzeniach można przeczytać na profilu Facebookowym „Międzynarodowe Centrum Integracji Feniks” oraz na stronie internetowej miasta.


Według informacji z: Urząd Miasta Rzeszowa