W wielu sytuacjach, zarówno wśród zwykłych osób jak i firm, część spraw załatwia się ustnie, również przy pomocy telefonu. W przypadku późniejszych nieporozumień problemem staje się brak materiału dowodowego, aby udowodnić faktyczny przebieg danej sytuacji. Dlatego coraz więcej osób i firm rozważa w takiej sytuacji możliwość wykorzystania jakiegoś rodzaju oprogramowania typu rejestrator rozmów. Niestety nie zawsze jest to prawnie możliwe i legalne.

Nagrywanie rozmów w pracy

Niestety prawo pracy nie reguluje w żaden sposób nagrywania rozmów. W praktyce pracodawca może monitorować pracowników zarówno za ich wiedzą i zgodą, lub bez. Jednakże rejestrowanie pracowników bez informowania ich o tym może stanowić naruszenie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a w związku z tym pracownik może wystąpić przeciwko pracodawcy w pozwie cywilnym o naruszenie dóbr osobistych.

Według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pracodawca, który wprowadza monitoring w swoim zakładzie, ma obowiązek dostosowania środków w taki sposób, aby nie naruszały sfery prywatnej pracownika, oraz nie ingerowały w tajemnicę korespondencji.

Poinformowanie pracownika o nagrywaniu i uzyskanie jego zgody jest również istotne w późniejszym potencjalnym wykorzystaniu tych nagrań w sądzie. W przypadku braku takiej zgody wykorzystanie takiego materiału dowodowego może okazać się niemożliwe.

W odwrotnej sytuacji – gdy pracownik chce nagrać swojego przełożonego, również konieczna jest zgoda osoby nagrywanej. Jedyny dopuszczalny prawnie wyjątek jest wtedy, gdy pracownik chce udowodnić, że jest traktowany w sposób niezgodny z prawem, dyskryminowany lub mobbingowany.

Nagrywanie rozmów do celów prywatnych

W przypadku nagrywania rozmów pomiędzy osobami prywatnymi, wiele zależy od sytuacji i kontekstu danej rozmowy. Zupełnie różną sytuacją jest, gdy nagrywający i nagrywany rozmawiają ze sobą, a sytuacja, gdy nagrywającym jest osoba trzecia.

W pierwszym przypadku, nagrywający jako strona rozmowy, nie łamie przepisu o nielegalnym uzyskaniu dostępu do informacji dla niego nieprzeznaczonej. Uzyskany w ten sposób dowód przestępstwa łamie wprawdzie przepisy prawa cywilnego (co może skutkować złożeniem przez nagranego pozwu o naruszenie dóbr osobistych), ale w pewnych sytuacjach jest dopuszczalny w postępowaniu karnym. Jednakże w tym wypadku sąd musi przeanalizować nagranie pod kątem jego autentyczności, braku manipulacji materiałem dowodowym i okoliczności powstania nagrania.

Jeśli chodzi o drugi przypadek, nagrywanie osób trzecich, a nawet sam montaż urządzeń podsłuchowych jest przestępstwem i każdorazowo może skutkować pozwem o naruszenie dóbr osobistych osób nagrywanych. Nagrania uzyskane w ten sposób nie mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym, poza pewnymi wyjątkami.

Jak widać, jedynym bezpiecznym sposobem rejestrowania rozmów jest uzyskanie zgody osób biorących udział w konwersacji. Dlatego też korzystając z wszelakich usług call center, na samym początku rozmowy słyszymy od pracownika formułkę, że wszystkie rozmowy są nagrywane.

Najskuteczniejsze sposoby rejestrowania rozmów telefonicznych

Jeżeli chcemy nagrywać rozmowy przychodzące i wychodzące w pracy, warto wykorzystać do tego specjalistyczne oprogramowanie. Jednym z najwygodniejszych rozwiązań jest zainwestowanie w technologię VoIP, która w ramach usługi pozwala na rejestrowanie i analitykę wszystkich rozmów w firmie, przechowując je w chmurze. Dzięki temu możemy polepszyć jakość obsługi klienta przez nasze call center.

Czy nagrywanie rozmów jest legalne?