Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Prezydent Miasta Rzeszowa

ogłasza nabór uzupełniający kandydatów do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

Warunki naboru:

1.     Kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”, na członków Rady, zwanych dalej „kandydatami”, zgłasza się na formularzu, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa: www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi.

2.     Organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata.

3.     Prawo do zgłoszenia kandydatów posiadają organizacje pozarządowe, mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Rzeszowa.

4.     Kandydat nie musi być członkiem zgłaszającej go organizacji pozarządowej.

5.     Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez kilka organizacji pozarządowych.

6.     Kandydatów można zgłaszać, poprzez złożenie do Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia, ul. Kopernika 16 wypełnionego formularza, o którym mowa w pkt 1, w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego naboru. Dopuszcza się możliwość przesłania formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.     Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie określonym w pkt 6, nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

8.     Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa po zakończeniu naboru.

9.     W ciągu 21 dni od daty zakończenia naboru kandydatów odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej, która dokona wyboru członka Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród zgłoszonych kandydatów.