O zagrożeniach dla młodzieży wynikających z cyberprzestępczości mówił podinsp. Piotr Szymański naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Był to jeden z tematów zorganizowanej wczoraj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim konferencji pn. "Bezpieczeństwo w szkole. Zagadnienia systemowe, organizacyjne, kryminologiczne i prawno-karne".

Konferencję rozpoczęła Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart. W ostatnich latach sporo miejsca poświęca się kwestiom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Problematyka ta budzi coraz większe zainteresowanie władz oświatowych oraz rodziców uczniów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obecnie zwiększa się liczba zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu uczniów. Ważna jest zatem właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, rodzica adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji.

W konferencję czynnie włączyła się podkarpacka Policja. Podinsp. Piotr Szymański, naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, mówił o zagrożeniach dla młodzieży i cyberprzestępczość w świetle danych statystycznych.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu przez większość rodziców. Z analiz Instytutu Badań Edukacyjnych na grupie ok. 5 tys. rodziców wynika, iż blisko 80% oczekuje, aby szkoła była bezpieczna, 60% liczy na kompetencje nauczycieli, a ¼ na wysoki poziom nauczania.

O konferencji przeczytasz na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

  • Konferencja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim pn. Bezpieczeństwo w szkole
    Foto PUW w Rzeszowie
  • Konferencja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim pn. Bezpieczeństwo w szkole
  • Konferencja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim pn. Bezpieczeństwo w szkole
  • Konferencja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim pn. Bezpieczeństwo w szkole
  • Konferencja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim pn. Bezpieczeństwo w szkole
  • Konferencja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim pn. Bezpieczeństwo w szkole