Już 9 października 2019 r. o godzinie 13:30 odbędzie się uroczyste otwarcie Urban Lab Rzeszów.

Urban Lab Rzeszów – to projekt adaptacji koncepcji Urban Lab w Polsce opracowany wspólnie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów zakładający przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia koncepcji Urban Lab w dwóch miastach: Gdyni i Rzeszowie. Urban Lab Rzeszów to miejsce, którego celem będzie włączenie mieszkańców miasta do dyskusji w obszarach wypracowania i wdrażania różnorodnych form innowacyjności. Założeniem Urban Lab, jako laboratorium miejskiego będzie również stymulowanie rozwiązań o charakterze pionierskim oraz prezentacja rozwiązań rzeczywistych problemów związanych z wyzwaniami miejskimi.

Urban Lab Rzeszów stanowić będzie to instrument współpracy miasta z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mając na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.

Misją Urban Lab będą działania oparte na 4 filarach:
1) Współpracy z Partnerami poszukującymi rozwiązania dla zdiagnozowanych problemów miejskich.
2) Bazie danych dla osób poszukujących rozwiązań poprawy życia w mieście.
3) Urban Cafe tj.przestrzeni dla rozwoju i kreowania innowacyjnych rozwiązań.
4) Inkubatorze innowacji wsparcie procesu inkubacji dla innowacyjnych pomysłów dotyczących rozwiązań problemów miejskich.

Rejestracja pod linkiem: https://evenea.pl/event/urbanlabrzeszow/?fbclid=IwAR3kJjZGThQVljM5z7yi47eUtwRTavSHB7H9W3547RSyhpwxtG9XyOJLsB0

 Program uroczystego otwarcia Urban Lab Rzeszów
9 października 2019 r., godz. 13:30, ul. 3 – ego Maja 13 (I piętro)

- godz. 13:20 - 13:30 - rejestracja,
- godz. 13:30 – 13:40 - występ artystyczny - Centrum Sztuki Wokalnej Anna Czenczek,
- godz. 13:45 – 14:00 - powitanie Gości, oficjalne otwarcie Urban Lab Rzeszów - Prezydent Miasta Rzeszowa - dr h.c. Tadeusz Ferenc,
- godz. 14:00 – 14:10 - prezentacja Urban Lab Rzeszów - Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa – Lesław Bańdur,
- godz. 14:10 – 14:20 - prezentacja Projektu Urban Lab w Polsce - Instytut Rozwoju Miast i Regionów – dr Bartosz Piziak,
- godz. 14:20 – 14:40 - Rzeszów Stolicą Innowacji Zastępca Prezydenta Rzeszowa - Marek Ustrobiński,
- godz. 14:40 – 15:30 - słodki poczęstunek.