Policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie przeprowadzili zajęcia warsztatowe z seniorami z powiatu krośnieńskiego. Funkcjonariusze opowiadali uczestnikom między innymi o sposobach unikania zagrożeń, przemocy w rodzinie, podstawowych elementach samoobrony i zasadach udzielania pomocy przedmedycznej.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej, organizuje cykl zajęć warsztatowych pod nazwą „Bezpieczny Senior” - edycja 2019.

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zagrożeń. Wczoraj w ramach tej akcji w Łękach Dukielskich odbyło się spotkanie skierowane do seniorów mieszkających na terenie powiatu krośnieńskiego.

Warsztaty rozpoczęła Mirosława Widurek – Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej. Następnie w imieniu Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotra Kluza uczestników przywitała kom. Elżbieta Siupik, przedstawiła zgromadzonym tematykę spotkania. W zajęciach uczestniczyła również Małgorzata Tomkiewicz – Sołtys Wsi Łęki Dukielskie i Prezes Stowarzyszenia „Kółko Rolnicze Łęki Dukielskie”.

Podczas zajęć kom. Elżbieta Siupik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przedstawiała problematykę przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywdzonych osób starszych. Asp. Jerzy Ossoliński omówił oszustwa popełniane na szkodę seniorów oraz nieuczciwe praktyki konsumenckie. Przybliżył również uczestnikom funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Seniorzy otrzymali od prelegentów materiały profilaktyczne.

Spotkanie informacyjne zostało połączone z zajęciami praktycznymi z zakresu elementów samoobrony oraz podstaw udzielania pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia przeprowadzili: sierż. sztab. Anna Wójcik z Wydziału Prewencji oraz kom. Jacek Kaczmarski z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Przekazane przez policjantów informacje oraz wskazówki praktyczne z całą pewnością podniosły poczucie bezpieczeństwa seniorów uczestniczących w spotkaniu.

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie