Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na spotkanie promocyjne z Wojciechem Birkiem - autorem książki "Henryk Sienkiewicz w obrazkach. Rysunki Henryka Sienkiewicza i obrazkowe adaptacje jego powieści" z udziałem wydawcy książki - Michała Traczyka z Instytutu Kultury Popularnej.

29 listopada 2019 r. (piątek), godz. 17.00, Budynek główny WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13.

Po spotkaniu można będzie nabyć książkę i uzyskać rysunkową dedykację autora. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa wybranych obrazkowych adaptacji dzieł Henryka Sienkiewicza z całego świata.

Książka dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wstęp wolny.

Wojciech Birek (ur. 1961) - badacz, tłumacz i twórca komiksów, od roku 1995 nauczyciel akademicki na polonistyce Uniwersytetu Rzeszowskiego (wcześniej WSP). Autor rozprawy doktorskiej "Główne problemy teorii komiksu" (2004), tekstu do katalogu wystawy retrospektywnej Grzegorza Rosińskiego w Stalowej Woli "Grzegorz Rosiński - mistrz ilustracji i komiksu" (2012) oraz zbioru "Z teorii i praktyki komiksu. Propozycje i obserwacje" (2014). Tłumacz kilkuset komiksów z języka francuskiego, publikowanych przez niemal wszystkie większe polskie wydawnictwa komiksowe. Kurator - czasem także uczestnik - zbiorowych oraz indywidualnych wystaw komiksu w kraju i za granicą. Od ponad dwudziestu lat przewodniczący Rzeszowskiej Akademii Komiksu i organizator Podkarpackich Spotkań z Komiksem w rzeszowskim WDK. Twórca między innymi komiksów: "Miasto trędowatych" (1992), "Naznaczony Mrokiem" (1995), scenariuszy do komiksu "Przymierze Pajęczej Nici" (1996) i serii "Strażnicy Orlego Pióra" (2005-2006), a także autor nieukończonej próby komiksowej adaptacji "Ogniem i mieczem" (1998). Współpracuje z festiwalami komiksu w Łodzi i Warszawie. Mieszka w Rzeszowie i w Górach Wałbrzyskich.
Książka "Henryk Sienkiewicz w obrazkach" składa się z dwóch Sienkiewiczowskich studiów ikonologicznych, wypełniających mniej dotąd zbadane obszary związane z twórczością autora "Quo vadis. Rysunki Henryka Sienkiewicza" to próba uporządkowania i omówienia twórczej aktywności pisarza, jaką była uprawiana przez całe jego życie działalność rysownicza. Wykonywane na swój użytek, w celach towarzyskich i stanowiące integralny element osobistej korespondencji rysunki, szkice oraz karykatury własne, przyjaciół i obcych ludzi zachowały się tylko częściowo, w postaci rozproszonych dokumentów, przechowywanych w prywatnych archiwach i zbiorach muzealnych. W studium "Obrazkowe adaptacje dzieł Henryka Sienkiewicza - próba analizy zbiorczej" znalazło się omówienie niemal dziewięćdziesięciu komiksowych i parakomiksowych adaptacji utworów pisarza, powstałych na całym świecie w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat. Tak duża liczba rozpoznanych dotąd adaptacji obrazkowych czyni z Henryka Sienkiewicza najczęściej przekładanego na formy narracji graficznej polskiego pisarza. Zawarte w książce informacje i spostrzeżenia są owocem niezwykle intensywnej pracy badawczej autora. Oba zagadnienia rozrosły się w toku poszukiwań archiwalnych i analiz, by przybrać formę obszernej i bogato ilustrowanej - czasami unikalnymi materiałami - publikacji.

Tekst z okładki książki Wojciecha Birka "Henryk Sienkiewicz w obrazkach"