Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Minęły już cztery lata od wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie kraju. Intuicyjna i powszechnie dostępna aplikacja umożliwia wskazanie Policji występujących zagrożeń w miejscu zamieszkania zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i urządzeń mobilnych. Od początku jej funkcjonowania, mieszkańcy Podkarpacia zaznaczyli ponad 80 tys. zagrożeń, które w ich ocenie, mają wpływ na bezpieczeństwo.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została wprowadzona, aby mieszkańcy naszego województwa mogli sami zgłaszać sytuacje, które w ich ocenie mają wpływ na bezpieczeństwo w lokalnym środowisku. Od czasu uruchomienia mapy, czyli od 20 września 2016 r., mieszkańcy Podkarpacia wskazali ponad 80 tys. zagrożeń.

Wartym podkreślenia jest fakt, że aktywność mieszkańców w tym zakresie pokazuje, jak ważne jest dla nich to, co dzieje się wokół nich. Nie są obojętni na łamanie prawa i sami wpływają na poprawę bezpieczeństwa w swojej najbliższej okolicy. Takie sygnały pozwalają Policji skutecznie walczyć z niewłaściwymi zjawiskami tam, gdzie występują i są najbardziej dokuczliwe. Dlatego zachęcamy do korzystania z tego interaktywnego narzędzia, zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemicznej. Jest ono w 100% bezpieczne, gdyż nie wymaga osobistego przybycia do jednostki organizacyjnej Policji, ani kontaktu z innymi osobami. Podkreślić należy, że policjanci odpowiedzialni za funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, bez względu na występujące zagrożenie spowodowane COVID-19, podejmują nieprzerwanie działania, zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa ludzi m.in. reagując na wskazane na mapie zagrożenia. 

W dalszym ciągu największą grupę stanowią zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym czyli - przekraczanie dozwolonej prędkości – 32303, nieprawidłowe parkowanie - 16081 czy niewłaściwa infrastruktura drogowa - 3721. Do drugiej grupy najczęściej wskazywanych uciążliwości zalicza się między innymi spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 11532 oraz miejsca, gdzie grupuje się młodzież zagrożona demoralizacją - 2500.

Najwięcej, bo 17323 zgłoszeń odnotowano w Rzeszowie i na terenie powiatu rzeszowskiego. Na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego - 6379 oraz na terenie powiatu sanockiego -  4863.  Najmniej w powiatach: leżajskim - 1104, leskim - 1147 i strzyżowskim - 1276

Spośród 80734 zagrożeń, potwierdzonych i wyeliminowanych zostało 28845, natomiast 37112 nie potwierdziło się. Obecnie 162 nowe zgłoszenia czekają na sprawdzenie. Z kategorii „żart lub pomyłka” odnotowano 8732. Dzięki modyfikacji, w przypadku potwierdzenia zagrożenia użytkownik będzie wiedział, czy naniesione przez niego zagrożenie zostało wyeliminowane.

Przypominamy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby wezwania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.