Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne zaprasza w piątek, 14 maja 2021 roku o godz. 18 do Galerii Nierzeczywistej RSF (ul. Matejki 10) na wernisaż wystawy AKTY. Spotkanie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym.

Wystawa jest dziełem czwórki przyjaciół z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego, których wspólne zainteresowania fotograficzne, dyskusje i działania zaowocowały powstaniem tego zbioru. Tę opowieść o pięknie kobiety stworzyli Patrycja Pitra, Katarzyna Warańska, Rafał Orłowski oraz Jerzy Skiba.