Jak zacząć uczyć dziecko języka angielskiego?

O przyszłości dziecka warto pomyśleć jak najwcześniej i ułatwić mu start. Oczywiście nie ma co na siłę wymuszać na dziecku, aby spełniało nasze ambitne wymagania, jest to wręcz niewskazane. Rodzice powinni pomóc pociechom rozwijać się i przyswajać wiedzę oraz wzbudzać ciekawość świata w okresie, w którym dziecko chłonie wiedzę, obserwuje, naśladuje i jest ciekawe. Warto pomyśleć nad nauką języka angielskiego.

Dlaczego warto znać angielski?

Język angielski bywa nazywany łaciną współczesności. Tak jak pół tysiąca lat temu cywilizacja zachodnia – a przede wszystkim wyższe warstwy społeczne – posługiwały się językiem łacińskim, tak dziś tę rolę przejął angielski i wygląda na to, że ta sytuacja potrwa jeszcze wiele lat. Znajomość go pomaga w zacieraniu granic komunikacyjnych oraz sprawia, że poszerzają się granice naszego świata. Możemy dowiedzieć się ważnych informacji z zagranicy, z pierwszej ręki poznając punkt widzenia mediów w innych krajach. Wreszcie możemy konsumować produktu kultury w ich oryginalnym brzmieniu – bez napisów, bez lektora, bez dubbingu. Znajomość języka przekłada się na pewność siebie w życiu codziennym i zawodowym, a w rezultacie na wyższe zarobki. Jak zatem widać, zapis na angielski dla dzieci 3-6 lat jest bardzo mądrym pomysłem, ponieważ zajęcia w niewielkich grupach rówieśniczych sprzyjają całościowemu rozwojowi dziecka, nie tylko językowemu.

Jak rozwija się młody umysł?

Niezwykle szybko. Dosłownie chłonie jak gąbka. Dlatego warto zadbać o to, aby treści, z którymi ma do czynienia dziecko w wieku przedszkolnym, były wartościowe. Ze względu na specyfikę młodego wieku musimy podejść do nauki nieszablonowo, czyli inaczej niż narzuca nam to system edukacji szkolnej nastawiony na siedzenie w ławkach i słuchanie nauczyciela. Chodzi o kontakt z innymi dziećmi, o poznawanie świata i rozumienie go.

Dużą rolę odgrywa atmosfera zajęć. Dzieci są wulkanami energii, chcą chodzić, patrzeć i poznawać, a jeśli im się to umożliwi, zapewniając rozrywkę i angażując interesujące zadania, nauka nowych słówek przyjdzie im z łatwością. Języka obcego powinno się uczyć tak jak języka ojczystego, tak aby nauka była dla dzieci czymś naturalnym, co dzieje się tu i teraz, a nie tylko pozbawionym kontekstu i znaczenia kuciem słówek i zasad gramatyki.

Jak wyglądają dobre lekcje angielskiego dla dzieci?

Lekcjom języka angielskiego – i w ogóle każdego innego języka obcego – powinny przyświecać proste hasła takie jak:

  • Koncentracja na praktyce, nie teorii;
  • Nauka poprzez zabawę;
  • Płynne przechodzenie na wyższe etapy nauczania;
  • Sympatyczna atmosfera;
  • Żadnych tekstów.

Ostatni punkt może budzić zaskoczenie, ale prawda jest taka, że stres wcale nie pomaga w nauce języka ani w nauce czegokolwiek, począwszy od obliczania delty po naukę gotowania.

Korzyści płynące z wczesnej nauki języka

Lepszy start w przyszłość oraz mocne zaplecze językowe to główne zalety wdrożenia nauki języka obcego w życie małego dziecka. Osłuchane i zapoznane z akcentem, ze słówkami i wyrażeniami dziecko lepiej poradzi sobie w szkole, a co najważniejsze w późniejszym życiu. Nie będzie bało się używać języka, bo dlaczego miałoby się bać czegoś, co od pierwszych lat życia kojarzyło mu się z fajną zabawą?