• Odpowiedzialność prawna nieletnich, zagrożenia związane z narkomanią i innymi używkami - to tematy, o których przeworscy policjanci rozmawiali z uczniami szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu przeworskiego. Wszystko po to, by wyjaśnić i uświadomić młodzieży, jakie mogą być konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań.