We wtorek12 września br. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, odbyła się debata społeczna pt. „Wspieranie i resocjalizacja nieletnich w świetle nowych przepisów prawnych”. Policjanci wspólnie z uczestnikami dyskutowali na tematy związane z zagrożeniami na jakie narażone są osoby nieletnie. Omówione zostały też procedury postępowania z nieletnimi w związku z nowelizacją ustawy.

W debacie zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Strzyżowie przy współudziale Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej oraz Gminę Wiśniowa, uczestniczyli dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele z terenu powiatu strzyżowskiego, policjanci, przedstawiciele gmin i instytucji zajmujących się tematyka osób nieletnich.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie inspektor Mirosław Wośko, który przywitał uczestników spotkania.

Następnie biegły sądowy, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia dr Mariusz Surowiec omówił zagrożenia, na jakie narażone są osoby nieletnie.

Wykład dotyczący procedur postępowania z osobami nieletnimi w przypadku naruszenia przez nich przepisów zgodnie z nowelizacją przepisów w oparciu o Ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przedstawiła ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie kom. Monika Hędrzak.

Następnie kurator sądowy - Grzegorz Szypuła omówił pracę na rzecz małoletnich i nieletnich w oparciu o  przepisy prawa z zakresu problematyki nieletnich.

Celem spotkania była wymiana informacji, spostrzeżeń oraz dyskusja dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz zagrożeń wśród osób nieletnich, jak również wymiana informacji dotycząca nowych przepisów prawnych.

Ponadto wskazano działania profilaktyczne Policji oraz promowano aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja podczas, której uczestnicy zgłaszali swoje wnioski i sugestie związane z tematyka osób nieletnich.

 • Debata w Wiśniowej
  Foto:Rafał Godek
 • Debata społeczna w Wiśniowej
 • Debata społeczna w Wiśniowej
 • Debata społeczna w Wisniowej
 • Debata społeczna
 • Debata społeczna
 • Debata społeczna w Wisniowej
 • Debata społeczne w Wisniowej
 • Debata społeczna w Wiśniowej
 • Debata społeczna
 • Debata społeczna
 • Debata społeczna