34 miliony złotych na program
Podkarpacie otrzymało znaczące wsparcie finansowe, które zasilą programy społeczne oraz kulturalne. W nadchodzących latach dzieci, młodzież oraz osoby starsze i niepełnosprawne skorzystają z dodatkowych środków na posiłki oraz rozwój czytelnictwa.
  1. Rządowe fundusze w wysokości ponad 34 mln zł wesprą program „Posiłek w szkole i w domu”.
  2. 55 tys. osób, w tym 25 tys. dzieci i młodzieży, zyska dostęp do bezpłatnych posiłków.
  3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa otrzyma wsparcie w wysokości 2 mln zł.
  4. 452 szkoły, placówki i biblioteki skorzystają z funduszy na książki i sprzęt.

Wszystkie 160 gmin Podkarpacia zostaną objęte dofinansowaniem z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zapewniając gorące posiłki dla dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Program ma na celu wsparcie tych, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie codziennych posiłków. "Pieniądze zostaną przeznaczone dla wszystkich 160 gmin na Podkarpaciu, bez wyjątku" – powiedziała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki, podkreślając, że dzięki dodatkowym 6 mln zł, poziom dofinansowania zostanie zwiększony do 72 procent.

Kryterium kwalifikującym do wsparcia jest dochód nieprzekraczający 1200 zł na osobę w rodzinie oraz 1552 zł dla osób samotnych. Całkowity koszt zadania, oszacowany na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez gminy, wynosi 51 mln zł, z czego dotacja wojewody stanowi 34 039 290 zł.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Podkarpacie otrzyma dodatkowo ponad 2 miliony złotych na wsparcie bibliotek w zakupie książek i sprzętu niezbędnego do promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. "Na realizację programu w tym roku chcę przeznaczyć 2 088 097 mln zł" – ogłosiła wojewoda Kubas-Hul, zaznaczając, że środki te pozwolą na wsparcie 452 szkół, placówek i bibliotek na terenie województwa.

Inicjatywy te stanowią ważny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców Podkarpacia, oferując nie tylko wsparcie materialne, ale i możliwości rozwoju intelektualnego. Przyczyniają się do budowania społeczności, w której każdy ma szanse na lepsze jutro.


Opierając się na: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie