Biblioteka Rzeszów: Raport o wzroście czytelnictwa w Polsce w 2023 roku
Wzrost czytelnictwa i aktywności bibliotecznej w naszym regionie - podsumowanie roku 2023

W mijającym roku nasza społeczność wykazała się znaczącym wzrostem zainteresowania literaturą i korzystaniem z lokalnych zasobów bibliotecznych, co potwierdzają najnowsze dane. Oto kluczowe punkty, które odzwierciedlają te zmiany:

  1. Wzrost liczby czytelników w bibliotece o 29,6% w porównaniu do roku poprzedniego.
  2. Zwiększenie liczby wypożyczonych książek o 5,3%.
  3. Organizacja większej liczby wydarzeń kulturalnych - wzrost o 20,8%.
  4. Dodatkowe 555 kodów dostępu do platformy Legimi, co stanowi wzrost o 18,4%.

Rok 2023 przyniósł nie tylko zwiększone zainteresowanie czytaniem wśród mieszkańców, ale także znaczący rozwój infrastrukturalny i programowy naszej biblioteki. Odnotowano rekordową liczbę odwiedzin i wypożyczeń, co świadczy o rosnącej roli książek w codziennym życiu społeczności. Znaczący był również wzrost zainteresowania młodych mężczyzn w wieku 25-39 lat, co może świadczyć o zmieniających się trendach w sposobach spędzania wolnego czasu oraz poszukiwaniu informacji.

Dynamiczny rozwój oferty kulturalnej, widoczny m.in. w liczbie organizowanych wydarzeń, pokazuje, że biblioteka staje się miejscem, które służy nie tylko edukacji, ale również integracji społecznej i kulturalnej. Ponadto, dostęp do cyfrowych środków czytelnictwa, jak kodów do Legimi, ułatwia dostęp do literatury w nowoczesnej, cyfrowej formie, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa.

Podsumowując, rok 2023 był czasem, kiedy nasza biblioteka nie tylko sprostała oczekiwaniom, ale i przekroczyła je, zapewniając mieszkańcom jeszcze lepsze warunki do rozwoju osobistego i kulturalnego. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne miesiące, mając nadzieję, że trend wzrostowy zostanie utrzymany, a wspólne działania przyniosą jeszcze więcej korzyści dla całej społeczności.


Na podstawie: Biblioteka Rzeszów