Dialog o trudnych tematach: Spotkanie z siostrą Katarzyną Kowalską NDS
Rozmowa o języku i dialogu międzykulturowym, która zmienia nasze postrzeganie historii i współczesności. W Rzeszowie odbyło się wyjątkowe spotkanie z siostrą dr Katarzyną Kowalską NDS, które zgromadziło liczne grono zainteresowanych.
  1. Empatyczne użycie języka w kontekście relacji polsko-żydowskich.
  2. Debata na temat odpowiednich terminów odnoszących się do społeczności żydowskiej.
  3. Rola edukacji w zrozumieniu i szacunku dla dziedzictwa kulturowego.
  4. Interaktywna dyskusja z publicznością pokazująca potrzebę kontynuacji dialogu.

Dr Katarzyna Kowalska NDS, ceniona teolożka i specjalistka w dziedzinie dialogu międzyreligijnego, podczas spotkania w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, przedstawiła, jak istotne jest świadome używanie języka odnoszącego się do narodowości i religii, szczególnie w kontekście polsko-żydowskim. Siostra Kowalska, z bogatym doświadczeniem międzynarodowym, zwróciła uwagę na konieczność eliminowania stereotypów przez edukację i odpowiednią komunikację.

W swojej prelekcji poruszyła także tematykę nazewnictwa miejsc związanych z kulturą żydowską, wyjaśniając pochodzenie i konteksty słów, które często w polszczyźnie mogą być źle interpretowane lub użyte w sposób nieświadomy. Przykładem jest słowo „kirkut”, które choć powszechnie stosowane, może być przykładem niezrozumienia i braku szacunku dla kultury żydowskiej.

Dyskusja z publicznością, która trwała niemal godzinę, pokazała ogromne zainteresowanie tematem oraz potrzebę dalszych rozmów i edukacji w tym obszarze. Wymiana myśli i doświadczeń między uczestnikami spotkania podkreśliła, jak ważne w naszym społeczeństwie jest budowanie mostów zrozumienia między różnymi grupami i kulturami.

Spotkanie, które prowadziła dr Grażyna Bochenek, znana z zaangażowania w promocję dialogu kulturowego, udowodniło, że Rzeszów jest miejscem, gdzie takie dyskusje są potrzebne i mogą przynosić wymierne efekty w dążeniu do lepszego zrozumienia i współistnienia różnych społeczności.

Wydarzenie to nie tylko zwiększyło świadomość uczestników, ale także zainspirowało do dalszego poszerzania wiedzy i angażowania się w działania na rzecz dialogu i tolerancji. W kontekście naszego miasta, takie inicjatywy są kluczowe dla budowania otwartego i wielokulturowego społeczeństwa.


Wg inf z: WiMBP Rzeszów