Wykład dr. Pawła Kocańdy: Pierwsze wzmianki o Rzeszowie w świetle archeologii
Zapraszamy na wykład „Pierwsze wzmianki o Rzeszowie a źródła archeologiczne”, który poprowadzi dr Paweł Kocańda. To wyjątkowa okazja, aby poznać historię naszego miasta z perspektywy archeologii oraz dowiedzieć się więcej o badaniach terenowych prowadzonych w regionie.
  1. Wykład odbędzie się 5 czerwca 2024 r. o godzinie 18:00.
  2. Prelegentem będzie dr Paweł Kocańda, dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej.
  3. Wydarzenie organizowane jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.
  4. Miejsce: Budynek WiMBP, ul. Sokoła 13, Rzeszów.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, we współpracy z Fundacją Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych historią i archeologią na wykład dr. Pawła Kocańdy. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2024 roku o godzinie 18:00 w budynku WiMBP przy ulicy Sokoła 13.

Dr Paweł Kocańda, archeolog i muzealnik, od kwietnia 2021 roku pełni funkcję dyrektora Muzeum Ziemi Bieckiej. Jego badania koncentrują się na architekturze obronno-rezydencjonalnej w Europie Środkowej oraz na osadnictwie na pograniczu polsko-węgierskim. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac dotyczących fortyfikacji średniowiecznych i badań archeologicznych w Bieczu i Rzeszowie.

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, główny współorganizator wydarzenia, zajmuje się ochroną i badaniem dziedzictwa archeologicznego w południowo-wschodniej Polsce. Prowadzi wykopaliska, dokumentację zabytków oraz prace konserwatorskie we współpracy z instytucjami naukowymi i muzeami. Celem fundacji jest nie tylko odkrywanie i badanie przeszłości, ale także edukacja i popularyzacja wiedzy o dziedzictwie archeologicznym.

Wykład dr. Kocańdy zatytułowany „Pierwsze wzmianki o Rzeszowie a źródła archeologiczne” będzie doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat początków naszego miasta. Prelegent omówi najważniejsze odkrycia archeologiczne związane z Rzeszowem oraz przedstawi wyniki najnowszych badań. Wydarzenie to pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć historię miejsca, w którym żyją, oraz znaczenie prowadzonych prac archeologicznych.

Warto przypomnieć, że działalność dr. Kocańdy nie ogranicza się jedynie do badań terenowych. Jest aktywnym uczestnikiem licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz członkiem kilku organizacji i stowarzyszeń, takich jak Polskie Towarzystwo Historyczne czy Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego i Upiększania Gorlic z Okolicą.

Wykład został dofinansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów, co świadczy o wsparciu lokalnych władz dla inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych w naszym regionie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.


Wg inf z: WiMBP Rzeszów