Projekt planu zagospodarowania przestrzennego w pobliżu Millenium Hall dostępny do wglądu
Prezydent Miasta ogłosił termin publicznego wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach Millenium Hall. Dokument będzie dostępny od 1 lipca do 5 sierpnia 2024 roku, a mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi. To kluczowy etap w procesie planowania przestrzennego, który może wpłynąć na rozwój tej części miasta.

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu 21 czerwca 2024 roku Prezydent Miasta ogłosił wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 336/3/2023. Projekt ten dotyczy obszaru wokół galerii Millenium Hall i jest kluczowym dokumentem, który określi przyszłe wykorzystanie przestrzeni w tej części miasta.

Terminy i możliwość składania uwag

Projekt będzie dostępny do wglądu publicznego od 1 lipca do 5 sierpnia 2024 roku. W tym okresie mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z dokumentem i składania swoich uwag. Jest to ważny moment, w którym społeczność lokalna może wyrazić swoje opinie i sugestie dotyczące planowanego zagospodarowania przestrzennego.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Wraz z projektem planu zagospodarowania przestrzennego, udostępniona zostanie również prognoza oddziaływania na środowisko. Jest to istotny element, który pozwala ocenić potencjalny wpływ planowanych zmian na otaczającą przyrodę oraz jakość życia mieszkańców. Analiza ta pomoże w podjęciu świadomych decyzji dotyczących przyszłego rozwoju tej części miasta.

Prezydent Miasta zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w procesie konsultacji i składania swoich uwag. To ważna okazja, aby wpłynąć na kształtowanie przestrzeni, w której wszyscy żyjemy i pracujemy.
Wg inf z: UM Rzeszów