Dziś odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła Wojewoda Ewa Leniart. Tematem narady było przygotowanie służb i instytucji do sezonu wakacyjnego. Inspektor Paweł Filipek zaprezentował, jakie działania będzie podejmować Podkarpacka Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku.

Podczas spotkania, jakie odbyło się dziś w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewoda Ewa Leniart przedstawiła najważniejsze zagadnienia związane z wakacyjnym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz wydała rekomendacje dla służb, dla których okres wakacji będzie wiązał się ze wzmożoną działalnością w obszarach zarówno prewencyjno-profilaktycznych, ale także kontrolnych. Służby zapewniły, że na bieżąco monitorują sytuację oraz pozostają w stałej gotowości do reagowania i podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Podkarpacką Policję reprezentował insp. Paweł Filipek Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Podkreślił, że Policja działa na wielu płaszczyznach. To troska o bezpieczeństwo podróżujących drogami naszego regionu. Policjanci będą kontrolować autokary wyjeżdżające z dziećmi na wypoczynek, będą sprawdzać ich stan techniczny oraz dyspozycję kierowców. Do służby w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie skierowane zostaną dodatkowe patrole. W Solinie i Tarnobrzegu utworzone zostaną sezonowe posterunki. Policjanci będą wspólnie z innymi służbami kontrolować kąpieliska, miejsca obozowania i inne obiekty, gdzie odbywać się będzie zorganizowany wypoczynek. Funkcjonariusze będą też organizować warsztaty dla dzieci i młodzieży uświadamiające o zagrożeniach stwarzanych przez dopalacze.

Po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wojewoda spotkała się również z przedstawicielami lokalnych mediów. W briefingu prasowym wzięli udział przedstawiciele służb i instytucji, wśród nich insp.Paweł Filipek, nadbryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Jarosław Skolik, naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR Krzysztof Szczurek i przedstawiciel Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Bartosz Krygowski.

Więcej na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.