Kontrole i podatki związane z importem samochodów

Import samochodu z zagranicy, czy to na użytek prywatny, czy jako element przedsięwzięcia finansowego, dla wielu może przedstawiać się jako kusząca propozycja. W końcu polskie drogi całkowicie zdominowane są przez samochody sprowadzane, zarówno z państw Unii Europejskiej, jak i odleglejszych zakątków świata. Należy jednak pamiętać, że oprócz strony logistycznej, związanej z transportem danego pojazdu, przed importerem stoi szeroka gama zagadnień prawnych i podatkowych, które nie mogą być pominięte.

Dokumentacja niezbędna do importu samochodów

W przypadku importu samochodu potrzebujemy szeregu dokumentów, które umożliwią nam legalizację zakupu. Trzeba pamiętać, że zgodnie z prawem wspólnotowym Unii Europejskiej za auta sprowadzane uznawane są jedynie te spoza granic UE, zaś jeśli auto pochodzi z kraju unijnego potrzebujemy jedynie przeprowadzić odprawę celną. Kupując samochód ze Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej czy Japonii musimy się jednak wyposażyć w komplet dokumentacji, na którą składają się:

  • dowód własności - stanowiący podstawę całego procesu importu
  • dowód odprawy celnej wraz z dokumentem potwierdzającym poniesienie odpowiednich opłat - o tym procederze w dalszej części artykułu
  • dowód rejestracyjny - przetłumaczony na język polski
  • tablice rejestracyjne lub dokument potwierdzający ich brak
  • zaświadczenie o badaniu stanu technicznego pojazdu
  • zaświadczenie o poniesieniu opłaty recyklingowej - dla aut wyprodukowanych po 2014 roku
  • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku przedsiębiorstw dokonujących zakupu

Chcesz bezpiecznie sprowadzić samochód do Poznania? Sprawdź ofertę Prilo.com!

Kontrole, które mogą wystąpić przy przekroczeniu granicy

Gdy nasze upragnione auto przypłynie już do wybrzeży Europy, czeka nas najważniejszy element całego procesu importu, czyli odprawa celna, która jest obowiązkowa i w żaden sposób niepomijalna. Istotą odprawy jest weryfikacja tego, czy sprowadzany produkt rzeczywiście pokrywa się z prezentowanym w dokumentacji opisem, sprawdzenie jego stanu i zgodności z prawem lokalnym, pobrania odpowiednich opłat oraz wnikliwa kontrola wszystkich dokumentów.

W każdym państwie należącym do Unii Europejskiej odprawa, jeśli wykonana zgodnie z procedurami, powinna przebiegać w podobny sposób i tym samym kraj jej przeprowadzenia w kontekście samego jej przebiegu nie ma dużego znaczenia. Istotne, gdzie przeprowadzimy odprawę, może być z punktu widzenia poniesionych opłat, które różnią się w zależności od państwa.

Opłaty i podatki związane ze sprowadzaniem samochodów

Z importem pojazdów do Unii Europejskiej związane są trzy rodzaje opłat, z których każda jest konsekwencją odmiennego ustawodawstwa. Importer musi liczyć się z pokryciem kosztów cła (jednolitego dla całej UE), akcyzy (jednolitej dla całej UE, lecz różniącej się w zależności od typu pojazdu) oraz podatku od wartości dodanej VAT (różniącego się w każdym z państw należących do UE). W Polsce stawki wszystkich trzech opłat prezentują się w następujący sposób:

  • stawka celna w przypadku każdego pojazdu osobowego wynosi w naszym kraju 10% od wartości pojazdu i nie ma możliwości jej zmniejszenia, bądź pominięcia
  • akcyza, która stanowić ma rekompensatę za koszty środowiskowe związane z eksploatacją samochodu, zależy od pojemności silnika - dla większego niż 2000 cm3 wynosi ona 18,6% od wartości pojazdu, dla mniejszego niż 2000 cm3 wynosi ona 3,1%, zaś na samochody elektryczne, z uwagi na ich bezemisyjność nie jest ona nakładana
  • VAT na samochody wynosi w Polsce 23%, zaś jedynym sposobem na zmniejszenie tej opłaty jest odprawa celna w innym kraju Unii Europejskiej np. w Niemczech, gdzie VAT wynosi 19%