• „Dzień wagarowicza” jest nieodłącznym elementem świętowania przez młodzież początku kalendarzowej wiosny. Aura zachęca młodych ludzi do spędzania czasu poza szkolnymi murami. Nad bezpieczeństwem witających wiosnę czuwają policjanci.