Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak oraz Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego, podpisali porozumienie. Przedmiotem dokumentu jest określenie wzajemnych praw i obowiązków w zakresie ochrony interesów policjantów i pracowników Policji.

Dzisiaj przed południem, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, podpisano porozumienie o współpracy podkarpackiej Policji z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego. Podpisy na dokumencie złożyli nadinsp. Dariusz Matusiak komendant wojewódzki i Marcin Pawlus przewodniczący związku zawodowego.

Dokument określa wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie ochrony praw, godności oraz interesów zawodowych i socjalnych policjantów, pracowników Policji, a także emerytów. Celem porozumienia jest również dobro służby i wspólne dbanie o pozytywny wizerunek formacji. Porozumienie powstało w oparciu o dostrzegane społecznie potrzeby wzmocnienia współpracy w zakresie rozwiązywania problemów policjantów i pracowników Policji.

  • Podpisanie porozumienia o współpracy podkarpackiej Policji z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego. Podpisy na dokumencie składają nadinsp. Dariusz Matusiak komendant wojewódzki i Marcin Pawlus przewodniczący związku zawodowego.
  • Podpisanie porozumienia o współpracy podkarpackiej Policji z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego. Podpisy na dokumencie składają nadinsp. Dariusz Matusiak komendant wojewódzki i Marcin Pawlus przewodniczący związku zawodowego.
  • Podpisanie porozumienia o współpracy podkarpackiej Policji z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego. Podpisy na dokumencie składają nadinsp. Dariusz Matusiak komendant wojewódzki i Marcin Pawlus przewodniczący związku zawodowego.
  • Podpisanie porozumienia o współpracy podkarpackiej Policji z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego. Podpisy na dokumencie składają nadinsp. Dariusz Matusiak komendant wojewódzki i Marcin Pawlus przewodniczący związku zawodowego.