Rzeszów z pierwszym w Polsce Centrum Operacji Bezpieczeństwa dla samorządów
Bezpieczeństwo cyfrowe w Rzeszowie wkroczyło na nowy poziom dzięki otwarciu pierwszego w Polsce Centrum Operacji Bezpieczeństwa dla administracji samorządowej. Inicjatywa ta, zainicjowana pod patronatem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, stawia miasto na czele innowacji w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem.
  1. W Rzeszowie oficjalnie otwarto pierwsze polskie Centrum Operacji Bezpieczeństwa, dedykowane administracji samorządowej.
  2. Centrum ma za zadanie monitorować stan bezpieczeństwa sieci, wykrywać, analizować i reagować na cyberzagrożenia.
  3. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił znaczenie cyberbezpieczeństwa i innowacyjności projektu.
  4. Centrum obsługuje Miejską Sieć Teleinformatyczną, obejmującą m.in. Zarząd Transportu Miejskiego i Miejski Zarząd Dróg.
  5. Cybercentrum działa 24/7, monitorując około 1200 stacji roboczych i 320 serwerów wirtualnych.
  6. Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek wskazał na wzrost znaczenia miasta i związane z tym ryzyko cyberzagrożeń.
  7. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wyraziła uznanie dla tej innowacyjnej inwestycji.
  8. Koszt projektu wyniósł prawie 10 mln zł, z czego około 7 mln zł stanowiło dofinansowanie z UE.

Rzeszów nie tylko umacnia swoją pozycję jako ośrodek strategiczny na mapie Europy, ale również prezentuje się jako bastion nowoczesności w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego. W obliczu rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni, miasto podjęło kroki, by nie tylko sprostać współczesnym wyzwaniom, ale także wyznaczyć nowe standardy w ochronie danych i infrastruktury sieciowej.

„Cyberbezpieczeństwo to jedno z najważniejszych wyzwań teraźniejszości. Niezmiernie ważnym jest, że widzą to też samorządy. SOC w Rzeszowie to połączenie innowacji i nowoczesnego, kompleksowego myślenia o bezpieczeństwie. Projekt ten powinien być inspiracją dla innych samorządów w kraju do podobnych działań i inwestycji” - powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i Minister Cyfryzacji.

Zakres działania Centrum Operacji Bezpieczeństwa nie ogranicza się wyłącznie do struktur miejskich. Swoim zasięgiem obejmuje również inne podmioty korzystające z Miejskiej Sieci Teleinformatycznej, co czyni je pierwszą w Polsce tego typu scentralizowaną jednostką. Dzięki ciągłemu monitorowaniu oraz gotowości do szybkiego reagowania, centrum stanowi solidny fundament w ochronie przed cyberzagrożeniami dla szerokiej gamy usług miejskich.

Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, zwracając uwagę na dynamiczne zmiany w otoczeniu międzynarodowym, podkreślił strategiczne znaczenie Rzeszowa i konieczność adekwatnej ochrony cyfrowej. „Przyjeżdżają tu politycy i dyplomaci z całego świata, media, stacjonują żołnierze. Za tymi zmianami i wzrostem znaczenia idzie również ryzyko cyberzagrożeń” - zaznaczył.

Zaangażowanie w projekt i jego finalizację spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony władz regionalnych. Wojewoda podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, nie kryła swojego zadowolenia z realizacji tego innowacyjnego pomysłu, podkreślając jednocześnie wagę współpracy pomiędzy administracją rządową a samorządową w dziedzinie bezpieczeństwa.

Znaczący wkład finansowy w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynoszący niemal 7 mln zł z łącznego kosztu prawie 10 mln zł, pozwolił na stworzenie solidnych fundamentów dla przyszłości bezpieczeństwa cyfrowego w Rzeszowie. Dzięki temu miasto nie tylko odpowiada na aktualne potrzeby, ale także przekracza tradycyjne ramy w poszukiwaniu nowych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego.


Według informacji z: Podkarpacki UW