Rzeszów rozpoczął rekrutację do szkół ponadpodstawowych
Rozpoczęcie nowego etapu edukacyjnego to zawsze wielkie wyzwanie dla absolwentów, a także dla systemu szkolnictwa. W tym roku nasze lokalne placówki otworzyły swoje podwoje dla kolejnej grupy młodych ludzi, dając im szansę na rozwój i naukę na najwyższym poziomie.
  1. Zapisy do szkół średnich trwają - proces rekrutacyjny potrwa do 14 czerwca 2024.
  2. Elektroniczny system naboru ułatwia składanie dokumentów i śledzenie postępów.
  3. Dostępne są różnorodne programy nauczania, w tym oddziały dwujęzyczne i wojskowe.
  4. Kandydaci do szkół artystycznych będą musieli przejść przez egzaminy praktyczne i teoretyczne.

Na stronie internetowej projektu edukacyjnego można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminów i wymaganych dokumentów. Proces rekrutacji został w pełni zautomatyzowany, co pozwala na sprawniejsze i bardziej transparentne zarządzanie kandydatami.

W ramach rekrutacji kandydaci będą musieli dostarczyć wyniki swojego egzaminu ósmoklasisty, który jest kluczowy w procesie selekcji. Punkty ze sprawdzianu z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego będą miały decydujące znaczenie przy przydziale do poszczególnych klas i profili nauczania.

Warto również zwrócić uwagę na ofertę edukacyjną szkół dwujęzycznych i specjalistycznych. Na przykład, oddziały wojskowe czy sportowe mogą wymagać od kandydatów dodatkowych sprawności fizycznych oraz predyspozycji, co będzie oceniane podczas specjalnych testów w czerwcu.

Osoby zainteresowane kształceniem artystycznym będą miały szansę wykazać się podczas egzaminów wstępnych, które obejmują zarówno umiejętności praktyczne, jak i teoretyczne. Przykładowo, w Liceum Plastycznym kandydaci będą musieli stworzyć kompozycję przestrzenną oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą wiedzy z zakresu sztuk plastycznych.

Aby pomóc przyszłym uczniom w wyborze najlepszej dla siebie ścieżki edukacyjnej, warto również wspomnieć o rankingach edukacyjnych. Przykładowo, w rankingu „Perspektywy” wiele naszych lokalnych liceów i techników zajęło wysokie pozycje, co potwierdza ich renomę i wysoki poziom nauczania.

Ostatnie lata przyniosły również znaczące inwestycje w infrastrukturę oświatową. Nowe budynki szkolne, przedszkola oraz hale sportowe powstały dzięki zdecydowanym działaniom lokalnych władz, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju naszej edukacyjnej oferty.

Rekrutacja to czas pełen nadziei i planów na przyszłość, a nasze miasto robi wszystko, aby wspierać młode talenty i dostarczyć im najlepszych możliwości dla rozwoju osobistego i zawodowego.


Na podstawie: Urząd Miasta w Rzeszowie