Wsparcie dla podkarpackich rodzin z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny
Międzynarodowy Dzień Rodziny to świetna okazja, by zastanowić się nad znaczeniem rodziny w naszym życiu oraz nad wsparciem, jakie oferuje im województwo podkarpackie. Wojewoda Teresa Kubas-Hul podkreśla, jak istotne jest dbanie o rodzinne relacje i codzienną stabilność.
  1. Ponad 1,5 mld zł na wsparcie rodzin w budżecie wojewody.
  2. Nowe miejsca opieki dla dzieci w ramach programu „Aktywny Maluch 2022 – 2029”.
  3. Programy wsparcia dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami.
  4. „Posiłek w szkole i w domu” dla niemal 55 tysięcy osób.

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku. To doskonała okazja, by podkreślić, jak ważna jest rola rodziny i jakie działania są podejmowane na rzecz jej wsparcia.

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul przypomina: Rodzina to dom, poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkowa miłość, wspólna troska, ale też rozwiązywanie trudności. To jest to, czego nam wszystkim potrzeba do życia – to nasze powietrze, emocje i radość – nasz cały świat, dlatego dbanie o rodzinę to jeden z priorytetowych obszarów polityki społecznej naszego województwa. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny wojewoda przekazała życzenia zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i spokojnej, stabilnej codzienności pozbawionej trosk.

W bieżącym roku w budżecie wojewody na wsparcie podkarpackich rodzin przewidziano ponad 1,5 mld zł. Środki te przeznaczone są m.in. na realizację programów takich jak Maluch+, „Posiłek w domu i w szkole” oraz na usługi opiekuńcze i świadczenia rodzinne.

Jednym z priorytetów obecnego rządu jest tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, znany wcześniej jako „Maluch+”, został przekształcony w „Aktywny Maluch 2022 – 2029”. W budżecie wojewody podkarpackiego zabezpieczono ponad 340 mln zł na jego realizację w perspektywie 2024 – 2029.

Niemal 55 tysięcy osób, w tym około 25 tysięcy dzieci i młodzieży, skorzysta z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Dotacja wojewody podkarpackiego w łącznej kwocie ponad 34 mln zł trafi do wszystkich 160 gmin. Dodatkowo, realizacja programu Karta Dużej Rodziny w województwie to 120 tys. zł.

Wsparcie dla rodzin, które sprawują opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami, jest niezwykle istotne. Na tegoroczną edycję programu „Opieka wytchnieniowa”, wspierającego opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, przeznaczono 2,6 mln zł. Na program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” wydano 3,4 mln zł.

Ponad 1 mld zł przeznaczono na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i jednorazowe świadczenie „Za życiem”. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zabezpieczono ponad 15 mln zł, a na program wspierający organizacje pozarządowe, które działają na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, przeznaczono 600 tys. zł.

Zadbajmy o dobre relacje z bliskimi i cieszmy się wspólnie spędzanym czasem, świadomi wsparcia, jakie oferuje nasze województwo.


Według informacji z: UW Rzeszów