Dobiegają końca prace przy budowie ul. Welca na Staromieściu Ogrody
Prace nad budową ulicy Welca na osiedlu Staromieście Ogrody zbliżają się do końca. Mieszkańcy mogą już niedługo cieszyć się nową infrastrukturą drogową, która znacznie poprawi komunikację w tej części miasta.

Postęp prac nad budową ulicy Welca

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody” wchodzi w finalną fazę. Prace obejmują odcinek od ul. Niecia do drogi 46 KZ. Wykonawcą robót jest Spółka EUROVIA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, a całkowity koszt inwestycji wynosi 4,1 mln zł.

Zakres wykonanych robót

Dotychczas zrealizowano szereg prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej, budową kanału technologicznego oraz instalacją oświetlenia ulicznego. Ponadto, konstrukcja warstw dolnych została ukończona na dwóch zatokach autobusowych oraz na ścieżce rowerowej. Roboty związane z budową chodnika dla pieszych również dobiegły końca.

Aktualny stan prac i plany na przyszłość

Obecnie prowadzone są roboty związane z układaniem warstwy wiążącej. W najbliższym czasie planowane jest położenie nawierzchni asfaltowej na ścieżce rowerowej oraz betonowanie zatok autobusowych. Docelowo inwestycja obejmuje budowę ulicy o długości 424 m i szerokości jezdni 7,0 m oraz budowę obustronnych ścieżek rowerowych o szerokości 2,5 m, oddzielonych od jezdni pasem zieleni, a także chodników.

Dodatkowe elementy inwestycji

W ramach tej inwestycji przewidziano także wykonanie nowych zatok autobusowych, budowę i przebudowę zjazdów, oświetlenie uliczne, oraz przebudowę istniejących urządzeń kolidujących z inwestycją. Odwodnienie ulicy zostanie zrealizowane poprzez kanalizację deszczową. Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca 2024 roku.


Na podst. MZD Rzeszów