Postępy w budowie ulicy Parkowej na osiedlu Miłocin: zakończono przebudowę urządzeń technicznych
Budowa ulicy Parkowej na osiedlu Miłocin wchodzi w kluczową fazę. Wykonawca zakończył istotne prace techniczne, a inwestycja ma być ukończona jesienią tego roku. To dobra wiadomość dla mieszkańców Rzeszowa, którzy z niecierpliwością czekają na zakończenie prac.

Etapy inwestycji i postęp prac na ulicy Parkowej

Budowa ulicy Parkowej na osiedlu Miłocin została zaplanowana w dwóch etapach. Pierwszy etap, obejmujący odcinek o długości około 800 metrów od strony ulicy Tarnowskiej, został już zakończony. W tym roku realizowany jest drugi, ostatni etap inwestycji, który obejmuje budowę odcinka ulicy Parkowej o długości blisko 300 metrów oraz odcinka ulicy Miłocińskiej o długości ponad 220 metrów. Cała droga będzie miała szerokość 6 metrów.

Szczegółowe prace budowlane: chodniki, ciąg pieszo-rowerowy i kanalizacja

Nie tylko nowa jezdnia będzie udogodnieniem dla mieszkańców. W ramach inwestycji powstają także chodniki, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metra, kanalizacja deszczowa, zjazdy oraz nowe oświetlenie uliczne. Te elementy infrastruktury znacznie poprawią komfort i bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Przebieg prac: od urządzeń technicznych po warstwy konstrukcyjne

Prace budowlane ruszyły wiosną tego roku. Wykonawca zakończył już przebudowę urządzeń technicznych, a także zrealizował pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej oraz dolną warstwę podbudowy drogi. Obecnie trwają roboty związane z ustawianiem krawężników oraz kontynuowane są prace przy warstwach konstrukcyjnych drogi i budowie kanalizacji deszczowej na ulicy Miłocińskiej.

Koszt i przewidywany termin zakończenia inwestycji

Całość inwestycji ma być zakończona w październiku tego roku, a jej koszt wynosi 3,1 miliona złotych. To znacząca kwota, ale inwestycja ta przyniesie długoterminowe korzyści dla mieszkańców osiedla Miłocin, poprawiając nie tylko komfort jazdy, ale i ogólną infrastrukturę okolicy.

Inwestycje drogowe, takie jak ta, są kluczowe dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Z niecierpliwością czekamy na finalizację prac i oddanie nowej infrastruktury do użytku.


Opierając się na: Urząd Miasta Rzeszowa