Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nadało Prezydentowi Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCI KL. II za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.