20 września w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających przedłużenie prawa do posługiwania się Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”, będącego trwałym narzędziem strategii promocyjnej Rzeszowa.

Otrzymany w Warszawie certyfikat potwierdza prawo Miasta Rzeszowa do posługiwania się godłem, do dnia 31 maja przyszłego roku.