29 listopada w siedzibie miejskiej spółki odbyły się obchody 10-lecia Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Podczas uroczystego spotkania władze Rzeszowa podpisały umowę z firmą Autosan Sp. z o.o. na zakup nowoczesnego, ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego oraz aneks do porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z Gminą Miasto Rzeszów, którego przedmiotem jest współpraca przy opracowaniu, przetestowaniu, wdrożeniu i sprzedaży nowych, innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego.

W maju br. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ogłosił przetarg na dostawę miejskich autobusów. Zamówienie dotyczyło dostarczenia do Rzeszowa 40 szt. nowoczesnych, ekologicznych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym z opcją zwiększenia ich ilości o kolejne 20 szt. Na realizację zamówienia podstawowego zamawiający planował przeznaczyć 56 mln zł.

Do przetargu przystąpiły trzy firmy: Autosan sp. z o.o., Man Truck & Bus Polska sp. z o.o. oraz Solaris Bus & Coach S.A.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wykonawcą, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny jego oferta uzyskała największą liczbę punktów jest Autosan sp. z o.o.

Dzięki zwiększeniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (kwota dofinasowania wynosi 56 mln zł) Autosan dostarczy do Rzeszowa łącznie 60 nowoczesnych autobusów zasilanych CNG. Całkowita wartość zamówienia wynosi 81 mln zł.

Pierwszy autobus przyjedzie do Rzeszowa w drugiej połowie 2020 r. - w ciągu 40 tygodni od podpisania umowy, kolejne 7 – cztery tygodnie później. Zakończenie dostaw planowane jest na I kwartał 2021 r.

Każdy z autobusów wyposażony będzie w system informacji pasażerskiej (tablice kierunkowe zewnętrzne i wewnętrzne, system informacji głosowej, bramki liczące, kamery). Dodatkowo w każdym pojeździe znajdować się będzie biletomat mobilny obsługujący transakcje realizowane zarówno przy pomocy bilonu jak i karty płatniczej. Liczba miejsc pasażerskich w pojeździe wynosi 94, z czego 27 to miejsca siedzące w tym 12 z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi, bez podestów.

Zakup autobusów możliwy jest dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.