Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Zmiana oferty grupy Aforti - zamiast obligacji będą weksle

Należy powiedzieć, że w polskim prawie pojęcie „weksla” istnieje już praktycznie od 1936 roku. Weksle możemy głównie podzielić na:

a). weksel trasowany (weksel ciągniony, przekazany, trata)
b). weksel własny (weksel sola, suchy, prosty)

Warto wiedzieć, że karta kredytowa jest przykładem weksla trasowanego. Na czym głównie będzie polegał taki weksel?

Na przykład na tym, że będzie to forma weksla dyskontowanego. Emitent kupując weksel zapłaci kwotę np. 10. 000 tysięcy złotych i czeka na roszczenie 11. 600 tysięcy złotych. Będą to raty dyskontowe (raty miesięczne) na czas przeważnie 24 miesięcy na 8% w skali rocznej. Termin wykupu będzie wskazany w treści weksla. Nie będzie to umowa pożyczki, sprzedaży. Weksel nie posiada funkcji gwarancyjnej ale kredytową. Umowa wystawienia weksla, wiąże się z informacjami dla klienta związanymi z ryzykami; może to być załącznik do umowy.

Artykuł powstał we współpracy z portalem: https://kredythipotecznybezbik.pl/

Wystawca i remitent ma zapłacić dnia objęcia, np. do 2 lipca; wtedy do 1 lipca ma czas do zapłaty i środki muszą się zaksięgować do 2 lipca i wtedy wystawiany jest taki weksel. Sporządzenie dokumentu powinno trwać do 5 dni roboczych. Maksymalny koszt sporządzenia dokumentu powinien wynieść do 50 zł. Jest wystawiany depozyt notarialny w formie pisemnej u notariusza a później podpisany jest dokument przez zarząd spółki. Jeżeli wpłynie już kasa do dostajemy oświadczenie o nabyciu weksla przez formularz kontaktowy (klauzula RODO).

Formularz remitenta trafia do wystawcy; draft umowy i dalej jako spółka przekazywany jest dalej ten draft. Należy wiedzieć, że załącznik i zaświadczenie remitent zawsze będzie mógł iść do notariusza aby sobie wyjąć weksel. Klient może dochodzić rat dyskontowych. Nie może klient zgubić weksla, nie ma wtedy możliwości jego odzyskania. Jest tylko 1 oryginał, egzemplarz.

W przypadku śmierci klienta, jeżeli nie ma sporządzonego testamentu, przeprowadza się wtedy postępowanie spadkowe. Inwestor może iść do sądu gospodarczego w sprawie wypłaty należnych mu środków. Formalnie takie postępowanie trwa 14 dni a w praktyce 2-3 miesiące czasu. Należy wiedzieć, że weksel jest silniejszy od obligacji.

Komornik ma wtedy bezwzględny nakaz zając konto spółki, aby wypłacić należne środki (pobiera z tego dla siebie 5%). Dokumenty, które otrzyma klient liczą około 7, 8 stron A4. Potrzebne będą skany dwóch dokumentów (dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty albo paszport i drugi dokument np. prawo jazdy). Weksel jest zabezpieczony całym majątkiem grupy. Dla celów dowodowych będzie potrzebne złożenie przez klienta podpisu ręcznego, niebieskiego.