• W dniu 22 września 2022 roku na łamach Gazety Tygodnik Nadwiślański nr 38 (2158) strona 8, ukazało się sprostowanie Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu dotyczące nieprawdziwych informacji zamieszczonych w artykułach redaktora Kamila Robuty, które szkalują dobre imię policjantów z Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim.