Policyjny profilaktyk stworzył projekt szkoleniowy adresowany do wszystkich nauczycieli powiatu krośnieńskiego. Pedagodzy mają okazję pogłębić wiedzę dotyczącą znowelizowanych regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prelekcje odbywają się w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie.

W auli konferencyjnej krośnieńskiej komendy odbyła się inauguracja projektu szkoleniowego dedykowanego dla nauczycieli. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest policyjny profilaktyk – asp. szt. Marcin Krówka, który stworzył autorski program edukacyjny adresowany do pracowników dydaktycznych placówek oświatowych regionu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy dydaktyków, w kontekście nowelizacji zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wprowadzone zmiany rozszerzają kompetencje nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych w zakresie wdrażania procedury „Niebieskiej Karty” i obowiązku czynnego udziału tych podmiotów w procesie przeciwdziałania przemocy domowej.  

Policyjny projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem środowiska pedagogicznego, dzięki czemu do końca roku zaplanowano przeszkolenie ponad 1000 nauczycieli z krośnieńskich szkół oraz placówek powiatu krośnieńskiego.

Koordynatorem szkolenia oraz prelegentem jest asp. szt. Marcin Krówka. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w auli konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28, po wcześniejszym zgłoszeniu grupy szkoleniowej.

Policyjni profilaktycy aktywnie współpracują z kadrą dydaktyczno – wychowawczą szkół na terenie miasta i powiatu krośnieńskiego. Dzięki uczestnictwu we wspólnych konferencjach i szkoleniach, wypracowywane są narzędzia skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom czyhającym na najmłodszych zarówno w środowisku szkolnym, jak też rówieśniczym i domowym.

  • Policjant podczas szkolenia. Na pierwszym planie uczestnicy zajęć, w tle policyjny prelegent
  • Policjant podczas szkolenia. Na pierwszym planie uczestnicy zajęć, w tle policyjny prelegent