Minął rok, od kiedy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie funkcjonuje Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Funkcjonariusze z tego wydziału zajmują się m.in. zatrzymywaniem osób, które mają na swoim koncie najcięższe przestępstwa. Już wielokrotnie pokazali, że ich determinacja i trud włożony w pracę, przynoszą efekty. W tym okresie, policjanci zatrzymali kilkunastu przestępców, którzy chcąc uniknąć odpowiedzialności, ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Jednym z sukcesów jest zakończenie sprawy poszukiwanego od 22 lat Mariana O., który znajdował się na top liście najbardziej poszukiwanych przestępców.

Utworzenie Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w strukturze podkarpackiej Policji wynikało z koncepcji Komendy Głównej Policji, która zakładała wzmocnienie i rozbudowanie komórek poszukiwawczych w jednostkach Policji na terenie kraju. Powstanie tego wydziału podyktowane było także potrzebą aktywnych działań poszukiwawczych wobec osób zaginionych i skutecznym zatrzymywaniem tych, którzy wykorzystując nowe technologie komunikacji w świecie przestępczym oraz możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami UE, próbują uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny.

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie funkcjonuje od stycznia 2023 roku. Tworzą go funkcjonariusze zajmujący się poszukiwaniami osób, które mają na swoim koncie najpoważniejsze przestępstwa m.in. zabójstwa, zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem, rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czy udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Policjanci uczestniczą także w poszukiwaniach osób zaginionych, których życie i zdrowie jest zagrożone, a także rozwiązują sprawy zaginięć sprzed lat. Współpracują z funkcjonariuszami z komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu, a także z Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób komendy wojewódzkiej w Rzeszowie prowadzą działania nie tylko na terenie Polski, ale także poza jej granicami. Dzięki codziennym staraniom i ciężkiej pracy podkarpackich „łowców głów”, w 2023 roku zatrzymano kilkanaście osób poszukiwanych listami gończymi, które chciały uniknąć zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Ogromna determinacja i zaangażowanie, pozwoliły także na zakończenie sprawy sprzed 22 lat. Były to najdłużej prowadzone poszukiwania za osobą podejrzaną o dokonanie zabójstwa. Marian O., podejrzany o zabójstwo swojej siostry, znajdował się na top liście najbardziej poszukiwanych przestępców.

Policjanci, w ramach trwającego śledztwa, realizowali czynności przy ścisłej współpracy z Prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Dokonywali szczegółowych analiz materiałów sprawy, weryfikowali wszelkie pojawiające się informacje na temat poszukiwanego, zarówno z kraju, jak i z zagranicy oraz ustalali świadków mogących posiadać informacje na jego temat. W tej sprawie od samego początku badane były różne wersje i hipotezy na temat tego, co stało się z mężczyzną po dokonanym przestępstwie.

W działania zaangażowani byli także policjanci z innych pionów komendy wojewódzkiej w Rzeszowie m.in. biegli z Laboratorium Kryminalistycznego oraz Wywiadu Kryminalnego. W toku prowadzonych czynności ustalono, że Marian O., po dokonanej zbrodni, początkiem sierpnia 2001 r., opuścił terytorium kraju i kilka dni później, popełnił samobójstwo na terenie Czech. Biegli z zakresu genetyki sądowej Laboratorium Kryminalistycznego, ze śladów zabezpieczonych w sprawie m.in. na miejscu zabójstwa, do którego doszło 5 sierpnia 2001 r., w miejscowości Lipa, wyodrębnili profil DNA, który został zarejestrowany w Zbiorze Danych DNA, gdzie nastąpiło stwierdzenie zgodności.

W ramach międzynarodowej współpracy śledczy z komendy wojewódzkiej uzyskali dostęp do materiałów i profilu DNA mężczyzny o nieustalonej tożsamości, który 7 sierpnia 2001 roku zginął pod kołami pociągu w Czechach. Badania genetyczne potwierdziły, że jest to poszukiwany od blisko 22 lat Marian O.

Kolejną sprawę, funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, zakończyli początkiem października ubiegłego roku. Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca Rzeszowa. Mężczyzna podejrzany był o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wyłudzenia kredytów i pożyczek na kwotę ponad 5 milionów złotych. Od 3 lat próbował zmylić organy ścigania, zmieniał tożsamość, dokumenty i miejsca pobytu. W efekcie intensywnej, międzynarodowej współpracy policjantów z wydziału poszukiwań z funkcjonariuszami z Serbii i Czarnogóry oraz przy wykorzystaniu europejskiej sieci współpracy policyjnej ENFAST, zatrzymano 38-latka na terenie Czarnogóry. Podawał się za obywatela Słowacji.

Sukcesem zakończyła się także sprawa poszukiwanego od 2018 roku mieszkańca Ustrzyk Dolnych. 42-latek, ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości, kierował zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mając podejrzenia, że mężczyzna może przebywać w Holandii, także i w tym przypadku, policjanci nawiązali współpracę z holenderskim ENFAST-em. Mężczyzna został wytypowany do ogólnokrajowej akcji pn. „Darmowy bilet od Policji dla …”, a jego wizerunek został umieszczony na stronie TOPLISTY Policji. W styczniu został zatrzymany przez holenderskich funkcjonariuszy, a po procedurze ekstradycyjnej trafił do aresztu śledczego.

Spośród kilkunastu zrealizowanych w minionym roku spraw, na uwagę zasługuje także zatrzymanie mężczyzny, który miał na swoim koncie przestępstwa o charakterze pedofilskim. 56-latek poszukiwany był dwoma listami gończymi i ukrywał się od 2019 roku. Żmudna i systematyczna praca poszukiwaczy także i w tym przypadku zakończyła się sukcesem. W połowie stycznia ubiegłego roku, poszukiwany mężczyzna wpadł w ręce policjantów w swoim mieszkaniu, w północnej części Warszawy.