MPWiK zdobył 130 mln zł na modernizację wodociągów i kanalizacji
Rzeszów czeka na istotne zmiany w infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej. Miasto zdobyło rekordowy grant na modernizację kluczowych instalacji, które mają znacząco poprawić jakość życia mieszkańców.

Rekordowy grant i ambitne plany modernizacji infrastruktury wodociągowej

W dniu 18 czerwca w Warszawie prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek oraz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) Marcin Lewandowski podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji w wysokości blisko 130 milionów złotych. Środki te pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). To ogromny sukces dla miasta, które uzyskało najwyższą punktację w kraju, wyprzedzając takie miasta jak Warszawa, Poznań czy Zamość.

Prezydent Konrad Fijołek podkreślił, że tak wysoki grant jest efektem bardzo dobrze napisanego wniosku, a rzeszowski projekt jest drugim po Warszawie pod względem wartości planowanych inwestycji. „Wniosek rzeszowskiego MPWiK uzyskał najwyższą punktację w kraju pokonując takie miasta jak Warszawa, Poznań, czy Zamość. Jednocześnie rzeszowski wniosek jest drugim po Warszawie tego typu projektem w Polsce, jeśli chodzi o wartość planowanych inwestycji” – powiedział prezydent.

Kluczowe inwestycje: oczyszczalnia ścieków i magistrala wodociągowa

Jednym z głównych celów dofinansowania jest znaczne zwiększenie wydajności rzeszowskiej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja głównej magistrali wodociągowej. Całkowity koszt projektu wynosi 226 milionów złotych brutto, z czego otrzymane dofinansowanie pokrywa 70 procent wartości netto.

„Planowane przez nas inwestycje są niezbędne dla zabezpieczenia potrzeb dynamicznie rozwijającego się miasta” – zaznaczył Marcin Lewandowski, prezes MPWiK. W pierwszej kolejności planowane są prace w oczyszczalni ścieków, które mają potrwać do 2027 roku. Następnie, w latach 2026-2028, przewidziana jest bezwykopowa modernizacja głównej magistrali wodociągowej.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i korzyści dla mieszkańców

Oprócz modernizacji oczyszczalni i magistrali, MPWiK planuje także rozbudowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Tarnowskiej, Miłocińskiej, Warszawskiej oraz łącznika drogowego pomiędzy ul. Warszawską i Lubelską. Planowana instalacja ma na celu odbiór ścieków z terenów położonych w północno-zachodniej części miasta.

Dzięki tym inwestycjom, wydajność miejskiej kanalizacji ma zwiększyć się o 25 procent, co jest niezbędne ze względu na stale rosnącą liczbę mieszkańców. Rzeszów, jako dynamicznie rozwijające się miasto, potrzebuje nowoczesnej i wydajnej infrastruktury, aby sprostać wymaganiom swoich mieszkańców. Inwestycje te mają na celu nie tylko poprawę jakości życia, ale także zabezpieczenie przyszłego rozwoju miasta.

Wszystkie te działania świadczą o zaangażowaniu władz miasta w poprawę infrastruktury oraz dbałości o środowisko. Dzięki uzyskanym środkom, Rzeszów staje się nowoczesnym miastem, gotowym na przyszłe wyzwania związane z rozwojem i rosnącą liczbą mieszkańców.


UM Rzeszów