Nowoczesne pracownie i szkolenia w rzeszowskich szkołach dzięki funduszom UE
W lokalnych szkołach zawodowych ruszają nowe projekty edukacyjne. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej uczniowie i nauczyciele mogą liczyć na staże, kursy oraz nowoczesne wyposażenie pracowni. To ogromna szansa na podniesienie kompetencji i lepsze przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej.

Nowe perspektywy dla rzeszowskich szkół zawodowych

Od września 2024 roku siedem szkół zawodowych w naszym mieście będzie realizować projekty mające na celu rozwój edukacji i podnoszenie kwalifikacji uczniów oraz nauczycieli. Inwestycje finansowane z funduszy Unii Europejskiej obejmują m.in. staże zawodowe, kursy specjalistyczne oraz modernizację pracowni dydaktycznych. Całkowita wartość projektów wynosi ponad 19 mln zł, z czego przeszło 17 mln zł pochodzi z unijnych funduszy.

Wsparcie dla uczniów i nauczycieli – staże zawodowe i kursy specjalistyczne

Jednym z kluczowych elementów projektów są staże zawodowe, które umożliwią uczniom zdobycie praktycznego doświadczenia w realnych warunkach pracy. Podczas staży młodzi ludzie będą mieli dostęp do profesjonalnych stanowisk pracy, otrzymają stypendium, odzież roboczą oraz zwrot kosztów dojazdu w uzasadnionych przypadkach. Tego typu doświadczenia są niezwykle cenne na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów.

Dodatkowo, dla uczniów przygotowano szeroką gamę kursów i szkoleń, takich jak projektowanie i programowanie komputerowe, kursy spawania, obsługi obrabiarek, wózków widłowych czy obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem. Wszystkie te działania mają na celu dostosowanie kompetencji młodych ludzi do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Modernizacja pracowni dydaktycznych i nowe wyposażenie

Rzeszowskie szkoły zawodowe zyskają również nowoczesne wyposażenie pracowni dydaktycznych, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do przyszłych zawodów. Pracownie takie jak lotniskowa, podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki, rachunkowości czy grafiki komputerowej będą doposażone w najnowszy sprzęt. W Zespole Szkół Technicznych zostanie również zamontowany system klimatyzacji w części budynku dydaktycznego, co poprawi komfort nauki.

Dofinansowanie z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

Całość tych działań jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w ramach Priorytetu 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.13 Szkolnictwo zawodowe. Prezydent miasta, Konrad Fijołek, podkreśla: Edukacja jest jednym z najważniejszych punktów naszych działań. Sukcesywnie rozbudowujemy bazę oświatową, wykorzystujemy też wszelkie możliwości zdobycia zewnętrznego dofinansowania na szkolenia podnoszące kwalifikacje zarówno naszych uczniów, jak i kadry nauczycielskiej. Rynek pracy coraz mocniej docenia fachowców, osoby które posiadają konkretne umiejętności i kompetencje. Fachowców poszukują też rzeszowskie i podrzeszowskie firmy. Dlatego inwestujemy w szkolnictwo zawodowe, w edukację i lepszą przyszłość naszych uczniów.

Projekty obejmą siedem placówek: Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Nr 2 im. T. Rejtana, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy, Zespół Szkół nr 3 oraz Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika. Wspólna praca nad podniesieniem jakości edukacji zawodowej otwiera przed młodymi ludźmi nowe możliwości i lepsze perspektywy zawodowe.


Opierając się na: Urząd Miasta Rzeszowa