Uroczysty apel w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem strażaków
W czwartek, 27 czerwca, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbył się wyjątkowy apel, który zgromadził przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z całego województwa podkarpackiego. Wydarzenie było doskonałą okazją do uhonorowania codziennej, ofiarnej pracy strażaków.

Uroczysty apel w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim: podziękowania dla strażaków

W czwartkowe przedpołudnie, 27 czerwca, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Uroczysty apel zgromadził funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, a także druhny i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z całego województwa. Była to doskonała okazja, aby wyrazić wdzięczność za ich codzienne poświęcenie i ofiarną służbę.

Podczas inauguracyjnego przemówienia, podkarpacki komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Tomasz Baran, nie szczędził słów uznania dla swojej ekipy. Podkreślił, jak ważna jest ich praca, zarówno w kontekście walki z ogniem, jak i szerokiego spektrum działań ratowniczych. St. bryg. Baran powiedział: "Dziękuję wam za codzienną walkę z ogniem i za całe, jakże ogromne spektrum innych działań, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska."

Odznaczenia i awanse: uznanie dla 50 wyróżnionych osób

Jednym z najbardziej emocjonujących momentów uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów. Łącznie 50 osób zostało uhonorowanych za swoją wybitną służbę. Przyznano odznaczenia państwowe i resortowe, a także awanse na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnienia te są dowodem na to, jak wielkie znaczenie ma codzienna praca strażaków i jak bardzo jest ona ceniona przez społeczeństwo.

St. bryg. Tomasz Baran podkreślił również, że społeczne zaufanie do strażaków utrzymuje się na wysokim poziomie. "Cieszymy się, że sympatia i zaufanie społeczne do strażaków utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to dowód zauważania naszego codziennego wysiłku oraz trudu tej służby." - dodał komendant.

Ważni goście na uroczystości: wsparcie lokalnych władz

Uroczysty apel swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz. Wśród nich znaleźli się wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, dh Bogdan Cioch. Ich obecność podkreśliła, jak ważna dla regionu jest praca strażaków i jak wielkie wsparcie mają ze strony władz lokalnych.

Nie zabrakło również podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Tomasza Barana, który uczestniczył w uroczystości wraz ze swoimi zastępcami, st. bryg. Dariuszem Homą i bryg. Adamem Wiśniewskim. Wszyscy oni swoją obecnością podkreślili rangę wydarzenia i złożyli wyrazy uznania dla wyróżnionych strażaków.

Wydarzenie to było nie tylko okazją do wręczenia odznaczeń i awansów, ale również do refleksji nad codzienną, nieocenioną pracą strażaków. Ich zaangażowanie i poświęcenie są fundamentem bezpieczeństwa mieszkańców województwa podkarpackiego. Tego typu uroczystości przypominają nam wszystkim, jak ważna jest ich służba i jak wielkie znaczenie ma dla społeczności lokalnej.


PSP Rzeszów